Skip to content
Menu
Menu

Týždeň slovenských knižníc je v ekologickom móde

(pv) – Do všetkých kútov Slovenska sa po roku vracia obdobie, keď sa knižnice snažia byť svojim čitateľom ešte bližšie. Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove si pre verejnosť počas prvého marcového týždňa pripravila originálne podujatia, súťaže a členské pre „prvočitateľov“ za symbolický poplatok.

Týždeň slovenských knižníc vyhlasuje už tradične Slovenská asociácia knižníc v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc. Podľa slov organizátorov je naďalej hlavným cieľom iniciatívy pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, a to prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí. „Od 28. februára do 6. marca sa knižnice naprieč celým Slovenskom zapájajú k inšpiratívnemu impulzu asociácie a spolku.  Výnimkou nebude ani Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, ktorá si pre verejnosť pripravila zaujímavé aktivity,“ informovala v úvode jej riaditeľka Iveta Hurná.

Zdôraznila: „Pandemická situácia sa vyvíja perspektívne a my veríme, že počas Týždňa slovenských knižníc budú všetky naše podujatia dostupné verejnosti prezenčne, a teda záujemcovia sa ich budú môcť zúčastniť osobne na vybraných pobočkách či oddeleniach knižnice. Všetci sú srdečne vítaní.“ Program knižnice bude prebiehať podľa platných protipandemických nariadení v režime OP.

Štedrý program pre školy aj verejnosť

Na každý deň Týždňa slovenských knižníc si knihovníci naplánovali jedinečný program plný rôznych sprievodných podujatí. „Keďže to aktuálna situácia umožňuje, vybrané aktivity budú prebiehať s účasťou hostí. V dvoch prípadoch sme sa rozhodli besedy vysielať online. Tak sa priblížime aj publiku, ktorému okolnosti neumožňujú zúčastniť sa podujatí fyzicky. V minulosti sme vďaka vysielaniu naživo privítali na besedách aj triedy z iných častí kraja, dokonca z Oravy, Moldavy nad Bodvou a podobne,“ vysvetlila Michaela Demková z Útvaru metodickej projektovej činnosti a špeciálnych služieb krajskej knižne.

Podľa jej slov sú niektoré aktivity špeciálne plánované pre školské kolektívy: „Beseda s regionálnou autorkou Ivanou Ondriovou, ktorá sa predstaví v Detskej knižnici Slniečko, je primárne určená žiakom, ale verejnosť si ju bude môcť pozrieť aj online na našom Facebooku.“

Podobne budú prebiehať stretnutia so spisovateľom Valentínom Šefčíkom, ktorý o svojej tvorbe porozpráva žiakom na pobočke Sídlisko 3. Študentom strednej školy sa v stredu predstaví zase poetka Silvia Kaščáková.

„V Centre regionálnych dokumentov prebehne tiež beseda s lokálnym spisovateľom a amatérskym fotografom Vladimírom Semanom. Témou stretnutia nebudú len jeho rozprávkové knihy o Prešove, ale i výstava (NE)všedný Prešov, ktorej expozícia je aktuálne dostupná v priestoroch na Hlavnej 139,“ dodáva Demková.

Knižnica bude besedu vysielať aj naživo na svojich sociálnych sieťach. Program pre verejnosť v piatok zavŕši pútavá prednáška lektorky Juliány Mihályovej Bylinky v gastronómii, ktorú pre verejnosť pripravil Klub bylinkárov Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v spolupráci s Hotelovou akadémiou v Prešove.

„V Detskej knižnici Slniečko v piatok prebehne asi tá najroztomilejšia súťaž knižnice Rozprávky už čítam sám, kde sa pred porotou predstavia detičky predškolského veku, ktoré predvedú svoj talent na čítanie ešte pred nástupom do školských lavíc,“ informovala knihovníčka špeciálneho detského oddelenia Monika Ferková. Podrobný program Týždňa slovenských knižníc krajskej knižnice nájdete dostupný na jej webovej stránke a tiež na sociálnych sieťach.

 

 

 … aj s prívlastkom ekologický

Počas celého týždňa môže verejnosť navštíviť zaujímavé výstavy, ako napríklad Zimný príbeh, už spomínaný (NE)všedný Prešov, ale aj Výstavu komiksov Klimatická zmena, zapožičanú od humanitárnej organizácie ADRA z Prahy. „Keďže Týždeň slovenských knižníc 2022 by mal reagovať na naliehavé otázky súčasnej doby, akou je napríklad ochrana životného prostredia, organizátori sa preto rozhodli, aby bola hlavnou témou jeho 23. ročníka ekológia,“ vysvetlila riaditeľka krajskej knižnice Iveta Hurná. Jedným dychom dodala: „Je to jeden z dôvodov, prečo sme predĺžili interaktívnu výstavu komiksov o klimatickej zmene, o ktorú prejavili Prešovčania enormný záujem.“

Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove sa problematike ekologickejších knižníc a udržateľnosti venovala aj v minulom roku, úspešným projektom Zelená knižnica. „Náš kolektív si z prednášok odniesol veľa inšpirácií, ako sa stať inštitúciou prívetivejšou k prírode. V súčasnosti hľadáme napríklad spôsoby, ako zaviesť separovanie odpadu našej inštitúcie a podobne. Uvedomujeme si tiež nevyhnutnosť vzdelávania verejnosti.  Rozhodli sme sa preto, že v roku 2022 budeme v úspešnom projekte pokračovať a zameriame sa na šírenie ekologickej osvety nielen v našich radoch, ale aj v radoch čitateľov“ informovala napokon riaditeľka Hurná.

Medzi sprievodné aktivity krajskej knižnice patrí počas Týždňa slovenských knižníc aj zápis „prvočitateľov“, a teda čitateľov, ktorí nemajú čitateľský preukaz, za symbolický poplatok 10 centov.

 Foto: KPOH