Skip to content
Menu
Menu

V hanušovskom archeoparku predstavia tvorbu kópií pravekej keramiky

Návštevníci Archeoparku – Živá archeológia v Hanušovciach nad Topľou môžu
na vlastnej koži zažiť, ako si praveké kultúry vyrábali predmety dennej potreby. Päťdňový workshop pod odborným vedením lektorky ponúka autentické informácie o zručnosti našich predkov, ale aj jedinečný zážitok z modelovania a výpalu keramiky.

Hrnčiarstvo patrí, podľa autorky projektu Eleny Dercovej, medzi najstaršie a najvýznamnejšie remeslá v ľudských dejinách. Hrnčiarske výrobky patria už niekoľko tisícročí k dôležitým predmetom dennej potreby väčšiny ľudstva.

„S keramikou sa od jej počiatkov postupne zoznamujeme vďaka archeologickým nálezom. Pre svoju jedinečnosť býva často determinantom rôznych pravekých kultúr,“ vysvetľuje Ing. Elena Dercová, odborná pracovníčka Krajského múzea v Prešove – organizačná jednotka Hanušovce nad Topľou.

Najstaršími nájdenými hrnčiarskymi výrobkami sú podľa nej drobné sošky z pálenej keramikárskej hliny tzv. venuše, bohyne – matky, ktoré sú charakteristické pre mladšiu dobu bronzovú. Ako ďalej hovorí, samotný vznik hrnčiarstva bol však podmienený potrebami ľudí v období mladšej doby kamennej, kedy dochádzalo k rozvoju poľnohospodárskej činnosti. Skladovanie potravín sa tak pre človeka stalo nutnosťou.

„V priebehu tisícročí sa vyvinulo niekoľko techník ručného modelovania keramiky, ako napríklad modelovanie z hrudy, z valčekov či modelovanie z plátov. Nádoby boli robené ručne, postupným pridávaním prstencov hliny. Vypaľovali sa pri nízkych teplotách na otvorenom ohni, a preto boli veľmi krehké a priepustné,“ hovorí Dercová.

Postupne podľa jej slov vznikali rôzne druhy povrchovej úpravy keramiky, ako leštenie povrchu nádoby hladkým kameňom alebo kúskom tvrdého dreva ešte pred výpalom. Vďaka týmto postupom sa pravekí hrnčiari pokúšali dosiahnuť väčšiu pevnosť a trvanlivosť svojich výrobkov.

„Hlina ako materiál – prírodný a prapôvodný – človeka odjakživa fascinovala. Jej modelovanie je aj v súčasnosti  jednou z najzaujímavejších výtvarných činností s prastarou tradíciou. Vďaka tvorivému procesu s týmto materiálom môžeme aj bez slov prejaviť vnútorné emócie. A práve premena častokrát negatívnych vplyvov prostredia na harmóniu a radosť v živote každého z nás je poslaním výtvarnej i keramickej tvorby,“ dodáva Dercová.

Päťdňový workshop sa uskutoční v dvoch etapách. Od 10.30 h v piatok 22. júla do 16.00 h v nedeľu 24. júla sa bude modelovať keramika a od 9.00 h v sobotu 30. júla do 12.00 h v nedeľu 31. júla sa vytvorené výrobky budú vypaľovať v peci a v jame. Podujatie pod názvom Praveká keramika v Archeoparku – Živá archeológia sa uskutoční pod odborným vedením lektorky p. Amálie Holíkovej. Z verejných zdrojov ho podporil aj Fond na podporu umenia.

Rastislav Žitný