Skip to content
Menu
Menu

Najväčší priemyselný park v Prešovskom kraji vznikne v Sabinove

Župa na jeho výstavbu predala pozemok, chce podporiť zamestnanosť v regióne Priemyselný park v Sabinove začína naberať reálne kontúry. Prešovský samosprávny kraj (PSK) už odpredal na tento účel takmer 80 hektárov pozemkov v katastrálnom území obce Orkucany spoločnosti MH Invest s. r. o., ktorej 100% spoločníkom je ministerstvo hospodárstva. Obe strany spečatili dohodu vo štvrtok 21. júla podpisom kúpnej zmluvy.

Kraj odpredal pozemky štátnej firme za 0,80 eur za meter štvorcových, celková kúpna suma tak predstavuje viac ako 631-tisíc eur. Spoločnosť sa kúpou zaviazala, že do 10 rokov od nadobudnutia vlastníckeho práva zrealizuje na danom území priemyselný park, ktorý má byť jeden z najväčších v Prešovskom kraji.

„Na území PSK máme 13 priemyselných parkov, tento svojou rozlohou je najväčší a mal by ponúknuť aj najviac pracovných miest. Prácu by tu mohlo získať až 500 ľudí, čo je vynikajúca správa pre obyvateľov tohto okresu. Zároveň je tu veľký potenciál na duálne vzdelávanie študentov stredných škôl, ktorí budú potenciálnou pracovnou silou pre budúceho investora,“ uviedol po podpise zmluvy predseda PSK Milan Majerský.

Priemyselný park má byť situovaný v meste Sabinov, pri novovybudovanom obchvate v lokalite Hôrky. Celkovo ide o výmeru takmer 790- tisíc metrov štvorcových. Predaj pozemkov schválili krajskí poslanci na svojom júnovom zasadnutí ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Zastupiteľstvo schválilo kúpnu cenu vo výške 0,80 €/m² napriek tomu, že cena stanovená znaleckým posudkom bola stanovená na 2,94 €/m². „K takto proporčne a územne scelenému pozemku sme sa dopracovali po niekoľkoročnom úsilí začiatkom tohto roka. Pri znížení ceny na tretinu sme zohľadnili účel, a tým je rozvoj okresu a celého priľahlého územia,“ uviedol predseda kraja.

Spoločnosť MH Invest, s. r. o., ktorej 100% spoločníkom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, kupuje parcely v Sabinove na základe poverenia vlády s tým, že v budúcom priemyselnom parku vybuduje kompletnú infraštruktúru.

„Našou primárnou úlohou je priemyselný park vybudovať a pripraviť územie atraktívne pre investora. Predbežne rátame s investičnými nákladmi vrátane prístupovej cesty vo výške 8 miliónov eur bez DPH, všetko závisí od štúdie realizovateľnosti, významu investora či ďalších vyvolaných požiadaviek vlády,“ uviedol konateľ MH Invest Boris Kačáni.

Ako ďalej špecifikoval, s prípravnými prácami na tomto investičnom projekte sa už začalo, pokračovať sa bude v geodetickom zameraní, prieskumami, štúdiami, posudzovaní EIA až po vydanie stavebného povolenia. „Budeme mať pravdepodobne osvedčenie o významnej investícii, takže proces získavania stavebného povolenia by mal byť jednoduchší. Za optimálnych podmienok by mal trvať tento legislatívny proces rok,“ dodal M. Kačáni.

Na vybudovanie priemyselného parku ešte bude potrebná zmena územného plánu mesta Sabinov, ktorý musí odklepnúť mestské zastupiteľstvo. Zúčastnené strany veria, že úzka súčinnosť štátu, krajskej a napokon i mestskej samosprávy zvýši významne šance pre získanie konkrétneho investora pre toto územie.

„Pre nás je podstatné, že už teraz cez rokovania so SARIO-m evidujeme niekoľkých investorov, ktorí chcú spolupracovať so samosprávnym krajom, sondujú možnosti najmä v oblasti vzdelávania a prepojenia s našimi strednými školami. Je to prísľub, že prídu investície a ruka v ruke aj dobre platené pracovné miesta aj do menej rozvinutých regiónov,“ dodal M. Majerský.

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Foto: PSK