Skip to content
Menu
Menu

Vladimír OSSIF v Krajskej galérii v Prešove

Prečítať článok

New York, Bratislava, Havana. Všetky tieto mestá sa spájajú vo výtvarnom výraze jedného človeka, známeho výtvarníka a prešovského rodáka Vladimíra Ossifa. V spolupráci s kurátorkou výstavy Katarínou Bajcúrovou sa podieľal na príprave a realizácii reprezentatívnej prehliadky svojej výtvarnej tvorby, ktorú takmer po troch dekádach predstavuje v Krajskej galérii v Prešove pod názvom Duch m(i)esta s podtitulom New York – Bratislava – Havana. Výstava má za úlohu mapovať tvorbu posledného desaťročia autora so zameraním na tri tvorivé obdobia v rozmedzí rokov cca 2012 – 2022. Rozsiahly súbor diel je v Krajskej galérii prístupný verejnosti do 29. januára 2023.

Vladimír Ossif patrí k umelcom, ktorý si život nevedia predstaviť v tichu, samote, a v opustení niekde na ostrove bez dotyku s civilizáciou. Neustála túžba a potreba po nových inšpiračných zdrojoch v rušnom prostredí mesta zaviedla Ossifa až za hranice skľúčeného režimu 80-tych rokov.

V roku 1982 emigroval do Paríža, nevrátil sa z organizovaného zájazdu výtvarníkov. „Ako sám hovorí, vždy túžil odísť zo socialistického Československa. Počkal dovtedy, kým jeho otec pôjde do penzie, aby nemal kvôli tomu problémy v práci. (Bartošová, 2022, s. 15)“ V Paríži pokračoval v štúdiu na Vysokej škole umeleckého priemyslu (École nationale supérieure des Arts Decoratifs) a onedlho sa „etabloval v širšom medzinárodnom kontexte súčasného maliarstva. Bolo to nielen vďaka talentu, ale aj jeho vytrvalej a húževnatej, možno až dobrodružnej, povahe. Ako ten povestný „tulák po hviezdach“, ktorý sa prevteľuje z jedného do iného života a prostredia, svetobežník a nomád, je doma všade, kde sa zastaví, založí si ateliér a začne tvoriť: v Paríži, v Madride, Ortaffe, New Yorku, v Bratislave a najnovšie i v Havane… (Bajcurová, 2022)“

Všetky miesta mu poskytujú zdroj inšpirácie, nie sú to len zážitky a dojmy, ale je to prienik do života danej krajiny. Vladimír Ossif pobytom na navštívených miestach preniká do ich hĺbky, spoznáva ich v rôznych podobách. Výsledkom je maľba, často veľkorozmerná, plná vrstiev vznikajúcich nielen ťahom štetca, ale aj miešaním médií a rôznych spôsobov nanášania farby. Ossif svoje diela maľuje v ateliéri, na zemi, nie v prírode a ako sám tvrdí v dokumente Ľubomíra Štecka “Vladimír Ossif / Štvorec v kruhu“, je ateliérový typ, ktorý nevychádza z reality. Nie je pravým turistom, on túži zotrvať na mieste, vizuálne nasávať a pretaviť zažité do svojej tvorby.

Ossifova tvorba je vo svojej podstate slobodná, vychádzajúca z tvorivého slobodného ducha, nespútaného dogmami a pravidlami. Sloboda je východiskovým bodom pre jeho tvorbu a je jeho odrazovým mostíkom.

V priestoroch Krajskej galérie v Prešove sa Vladimír Ossif prezentuje v troch cykloch a to New York, Bratislava a Havana. Všetky tieto cykly, obrazy, sa viažu s istým životným obdobím autora a sú vyústením jeho životnej cesty. V každom celku Ossif vystihol esenciu mesta, ale už to nie je mesto ako sme zvyknutí, plné detailného zobrazenia v štýle vedút, ale je to vyjadrenie podstaty mesta maliarskym gestom.

A ak by sme mali charakterizovať dielo Vladimíra Ossifa v duchu bežne používaných pojmov, bezpochyby by sme využili termín geometrická abstrakcia a abstraktný expresionizmus. Tieto termíny môžu byť pre niekoho cudzie a nič nehovoriace, ale v rukách Vladimíra Ossifa dávajú divákovi možnosť na skúmanie priestoru, priestoru nekonečného, neohraničeného robustnými rámami, plného slobody. Je to azda až prekvapujúce, zarážajúce i obdivuhodné, ako sa človek dokáže nebáť zmeny a byť vo svojej podstate slobodný.

„Ossifovo maliarske gesto je mimoriadne impulzívne, energické, spontánne, veľkorysé a zároveň veľmi telesné. Akoby veľkým rozmachom a rozmerom svojich malieb chcel prekročiť všetky hranice, ktoré ho/nás stiesňujú, hľadať v živote a v maľbe, to, čo preňho a pre nás – znamená sloboda. (Bajcurová, 2022)“

Mgr. A. Chovancová

Vladimír Ossif (*21.11.1954 Prešov) študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1974 – 1980), v roku 1982 emigroval z Československa do Francúzska – do Paríža, kde absolvoval štúdium na École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (1983 – 1985). Žil a tvoril v Paríži (1984 – 1986), v Madride (1989 – 1991), mal ateliér v Ortaffe v katalánskej oblasti južného Francúzska, v New Yorku (od 1995). Od roku 1997 striedavo žil v Bratislave, New Yorku a v Paríži, od roku 2014 v Havane na Kube. Mal viacero samostatných výstav a zúčastnil sa mnohých kolektívnych výstav po celom svete. Jeho diela sú v zbierkach prestížnych inštitúcií ako sú Musée d´Art Moderne v Paríži, Casa de Velázquez v Madride, vo Fonds Cantonal d´Art Visuel v Ženeve, v Národnej galérii v Prahe, v Slovenskej národnej galérii v Bratislave etc. Dlhé roky spolupracuje so Zahorian & Van Espen Gallery, kde mu roku 2022 vyšla rozsiahla monografia od kolektívu autorov.