Skip to content
Menu
Menu

Opustil nás hudobný historik docent František Matúš

Akademická obec smúti. Len pred niekoľkými dňami zomrel celoslovensky uznávaný pedagóg, ktorý pôsobil na Prešovskej univerzite v Prešove viac  ako 40 rokov.  Vo svojom vedeckom bádaní sa zaoberal hudobnou históriou, etnomuzikológiou, etnoorganológiou.

František Matúš bol pedagógom hudobnej histórie a venoval sa predovšetkým tematicky hudobnej kultúre Spiša a Šariša v období stredoveku, renesancie a baroka. Taktiež sa však zaoberal hudobnými osobnosťami histórie i súčasnosti. Jednou z jeho najväčších vášní bola ľudová pieseň šarišského regiónu, ktorá ho inšpirovala k zberateľskej a spracovateľskej činnosti. Výsledkom bádania sú tri zborníky šarišských ľudových piesní (viac ako 500 piesní), vydané v 80-tych rokoch v Okresnom osvetovom stredisku v Prešove pod názvom Krása životu a dva zväzky Piesne zo Sedlíc.

František Matúš bol tiež zakladateľom folklórneho súboru Torysa, autorom koncepcie dramaturgie jarných a jesenných koncertných cyklov a medzinárodných hudobno-pedagogických a vedeckých podujatí v Prešove, bol zakladajúcim členom (2000) a predsedom Prešovského hudobného spolku Súzvuk, členom a predsedom organizačných výborov viacerých muzikologických konferencií.

Od začiatku 90. rokov sa venoval vydavateľskej činnosti. Ako prvý na Slovensku založil vlastné hudobné vydavateľstvo Matúš music (1991). Jeho zámerom bolo priblížiť verejnosti zabudnuté osobnosti slovenskej hudby, čerpajúc z pramenného materiálu historického i folkloristického.

Folklórny a pedagogický svet opustil František Matúš vo veku 86 rokov 14. januára 2023.

Zdroj: Prešovská univerzita