Skip to content
Menu
Menu

Výstava Bienále forma 2021 je o všadeprítomnom užitom umení

Šťastie začína vždy kúsok nad zemou, Ladná laň, Za hrsť pomarančov, Rybodrak… ak ste na okamih zauvažovali, že sa budeme v príspevku venovať titulom najnovších kníh, ktoré prichádzajú na pulty kníhkupectiev ako aktuálne novinky v predvianočnom čase, musíme
tento dojem trochu poopraviť.

S používaním poetických názvov pre pomenovanie istého produktu sa nestretávame len v literatúre, ale aj v iných, väčšinou s umením spojených odvetviach ako je napr. sklársky, kozmetický alebo odevný priemysel. V neposlednom rade tu samozrejme musíme spomenúť
aj oblasť výtvarného umenia, ktorého predstavitelia siahajú po fantázii a predstavivosti nielen pri inšpirácii, v samotnom tvorivom procese, ale i v konečnej fáze, teda pri označení
názvov svojich finálnych diel.

Oblúkom sa tak vraciame späť na začiatok príspevku, ktorý nás nasmeruje do sveta
slovenského užitého umenia tak, ako ho v súčasnosti vnímajú a ponímajú viaceré osobnosti z prostredia užitej grafiky, textilu, keramiky, šperku, bytového dizajnu a i., a ktorý nás v predchádzajúcom týždni podnietil aj k príprave kultúrneho podujatia s názvom „Interaktívny bedeker na výstave Bienále forma 2021“.

Vzhľadom k pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácii nás príjemne prekvapilo, že táto akcia zaujala nielen členov Klubu priateľov Krajskej galérie v Prešove, ale i mladších návštevníkov a neprofesionálnych umelcov.

Po úvodných slovách objasňujúcich ciele a význam prezentovanej výstavy Bienále forma 2021, mimochodom po prvýkrát prezentovanej v priestoroch prešovskej galérie, sme sa snažili predstaviť jednotlivé kolekcie ako i doterajšiu tvorbu vybraných autorov tak, aby presahovali do všetkých druhov užitého umenia zastúpených na výstave.

Týmto spôsobom sme chceli vyvolať ako záujem, tak aj podnetnú diskusiu, či iniciatívu zo strany respondentov, čo sa nám aj podarilo. Záverečná časť podujatia sa niesla v hodnotiacom móde zo strany účastníkov podujatia, v ktorom definovali svoj názor k jednotlivým kolekciám hravým, no konkrétnym spôsobom.

To, že užité umenie je všadeprítomné a má svoje opodstatnené miesto v rámci
výtvarného umenia, že dokáže aj v súčasnosti prinášať inovatívne prvky, byť tendenčné a inšpirujúce nedokazuje len zrealizované podujatie, ale i samotná výstava Bienále forma 2021, ktoré snáď zarezonuje aj medzi profesionálnymi i neprofesionálnymi výtvarníkmi
Prešova, prípadne východoslovenského regiónu.

Výstavu Bienále forma 2021, na ktorej návštevníci môžu vidieť i diela Šťastie začína vždy kúsok nad zemou, Ladná laň, Za hrsť pomarančov, Rybodrak… z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Výstava Bienále forma 2021 je pre všetkých záujemcov
sprístupnené v režime OP do nedele 28. 11. 2021.

Text: Mgr. A. Derfiňáková
Foto: Mgr. J. Németh