Skip to content
Menu
Menu

Žiaci ZŠ Lesnícka sa môžu prejsť po pocitovom chodníku

Prečítať článok

Základná škola Lesnícka v Prešove pripravila pre svojich žiakov unikátny chodník z prírodných materiálov. Chôdza po ňom rozvíja koordináciu, motoriku a rovnováhu.

ZŠ Lesnícka v Prešove sa môže pýšiť unikátnym farebným chodníkom z prírodných materiálov. Žiaci sa môžu bosí prejsť po piesku, smrekových šiškách, zistiť, aký chladný je kameň, alebo ako a či vôbec môže drevo zohrievať.

„Pocitový chodník je ďalším prvkom, ktorým chceme obohatiť náš areál a dopriať našim žiakom a ich rodičom nové pocity a zážitky. Naša cestička umožňuje deťom prostredníctvom senzomotorických pocitov spoznávať rozličné prírodné materiály.“

„Je určený na chodenie bez topánok, čím sa u detí rozvíja koordinácia, motorika, rovnováha a spevňuje sa klenba chodidiel,“ uviedla riaditeľka ZŠ Lesnícka Marta Ichniovská.

Tento druh masážnej terapie odbúrava pocit ťažkých nôh a zmierňuje svalové napätie. Ak by bolo chodenie po kamienkoch pre žiakov náročné, môžu si len tak sadnúť na okraj chodníka a chodidlá k povrchu pritlačiť tak, ako to zvládnu. Tuhé prvky trénujú svaly klenby nohy, čo je základom pre prevenciu a liečby ortopedických porúch. Mäkké prvky zas poskytujú masáž chodidiel a svalom umožňujú odpočinok po chôdzi na tvrdých častiach chodníka.

„Dôležitosť spojenia citu a poznatkov nám pomôže vyrovnať sa s požiadavkami na zlepšenie prostredia, v ktorom žijeme a rozvíjať si environmentálne cítenie. Pôsobením environmentálnej výchovy sa u dieťaťa rozvíja emocionálny vzťah k prírode, k zodpovednosti za svoje konanie, dokáže vnímať krásy prírody, rozvíja sa zmyslové vnímanie, motorické zručnosti a pracovné návyky potrebné pri ochrane prírody a životného prostredia,“ dodáva pani riaditeľka.

Zdroj:presov.sk