Skip to content
Menu
Menu

Výstavu Ernesta Rákošiho nazvali Sloboda, odkazuje na osobnosť umelca

Prečítať článok

Šarišská galéria v Prešove do výstavného plánu zaraďuje aj výstavy, ktoré sú reminiscenciou na umelcov žijúcich a pôsobiacich v našom meste. Spomienkou na týchto umelcov chceme vzdať hold ich bohatej výtvarnej tvorbe a zároveň ju dať do pozornosti i širokej verejnosti s dôrazom na mladšiu generáciu.

Rok 2021 je rokom, v ktorom si pripomíname niekoľko významných osobností, ktorých diela sa nachádzajú v zbierkovom fonde galérie. Jedným z nich je staršej generácii Prešovčanov dobre známy Ernest Rákoši. Pre predstavu a pripomenutie kto bol Ernest Rákoši si dovolím citovať I. Groška (1973): „Po celé desaťročia ho sprevádzali v uliciach Prešova zvedavé pohľady okoloidúcich. Chatrným zovňajškom, interesantným výzorom a niekedy i čudáckym správaním pripomínal niektorým bohéma, u iných vzbudzoval predstavu úbožiaka. Avšak Ernest Rákoši bol predovšetkým dobrým maliarom a priamym, nekompromisným človekom… Ernest Rákoši sa počas života nepodriadil žiadnej doktríne. Neprijímal nič, čo nebolo v súlade s jeho vnútorným presvedčením. Svoje obrazy nezaplňoval zmäteným konglomerátom cudzích vplyvov. Tento talent nepoznal pravé výtvarné lásky. Také bolo i Rákošiho krédo: „Nikdy som sa nesnažil napodobňovať iných, mojím jediným učiteľom bola príroda, ktorej som sa chcel zmocniť.“

 

Pomenovanie výstavy Sloboda – Ernest Rákoši, nebolo zvolené náhodne. Odkazuje  na konvenciami nespútanú, svojráznu osobnosť umelca, ktorá sa prirodzene odzrkadlila v desiatkach výtvarných diel s nezameniteľným výrazným, dynamickým maliarskym rukopisom zbaveného popisnosti.

Prierez umeleckou tvorbou

Na výstave je zastúpených 67 diel zo zbierkového fondu Šarišskej galérie v Prešove datovaných rokmi 1906 – 1960. Zaradené diela predstavujú prierez umeleckou tvorbou E. Rákošiho od maľby a kresby, cez krajinársku až po portrétnu tvorbu.

Kolekciu dopĺňajú aj diela od iných autorov, ktorí zo svojho pohľadu zachytávajú samotného Ernesta Rákošiho, či už  je to v žánrovom výjave od Jozefa Wagnera (1965), až po plastiku od Františka Gibalu (1955). Výstavu sme poňali komplexnejšie a doplnili sme ju aj o doklad Rákošiho výstavnej činnosti v podobe autentických plagátov z roku 1956 až po súčasnosť.

140. výročie narodenia výtvarníka Ernesta Rákošiho, slobodného duchom a tvorbou, predstavujeme súbornou výstavou, ktorá potrvá do 23. mája 2021. V momentálnej pandemickej situácii je výstava prístupná v online priestore na webe Šarišskej galérie v sekcii „virtuálne prehliadky“: https://sarisskagaleria.sk/virtualne-prehliadky/. Dúfame, že čoskoro budete môcť obdivovať maliarsky rukopis umelca aj v priamom kontakte s jeho tvorbou.

Mgr. A. Malíková
Foto: J. Németh