Skip to content
Menu
Menu

V Prešove otvoria ďalší Klub nadaných detí

Prečítať článok

Nadané deti tak dostanú nový priestor na rozvoj svojich výnimočných schopností. Priložiť ruku k dielu je pripravených viacero odborníkov. Hlavným mentorom klubu bude Mgr. Ľuboš Lukáč, ktorý sa intelektovo nadaným deťom venuje dlhodobo.

Odpália to v septembri

Prvé stretnutia nového klubu nadaných žiakov sú naplánované v septembri, teda začiatkom nového školského roka. Práca sa nadanými v rámci tohto útvaru bude predstavovať mimoškolská starostlivosť o nadaných žiakov. Kluby nadaných detí združujú deti so všeobecným intelektovým nadaním, deti nadané matematicky, lingvisticky, deti s bystrou úvahou, deti hravé a ochotné rozširovať si obzory všetkými smermi.

„Účelom Klubu nadaných detí bude podchytiť skupinu nadaných detí už v rannom veku a poskytnúť im nadštandardný rozvoj a rozširovanie obzorov. Pre členov klubu je pripravený bohatý program, ktorý bude monitorovať rozmanitosť detských záujmov,“ hovorí špeciálny pedagóg, odborný metodik pre vzdelávanie nadaných detí a zároveň autor celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným Mgr. Ľuboš Lukáč.

Okrem mnohých aktivít čakajú deti pravidelné stretnutia so známymi osobnosťami kultúrneho a spoločenského života.

Ďalšie benefity pre nadaných

Sídlom nového klubu bude Súkromná základná škola DSA v Prešove. Vzdelávanie na škole je bezplatné, prváci dokonca dostanú pomôcky zdarma. Dôležitou zaujímavosťou je otvorenie triedy pre nadaných žiakov v nasledujúcom školskom roku 2021/2022.

„V našom meste máme množstvo nadaných detí, možno aj neobjavených talentov, ktorým treba dať príležitosť a vzdelávať ich v podmienkach, ktoré nepopierateľne patria nadaným deťom,“ uviedla riaditeľka školy PaedDr. Zuzana Perželová. 

„Na vytváraní podmienok pre vzdelávanie nadaných a talentovaných detí pracujeme dlhodobo. Máme kvalifikovaný a skúsený pedagogický zbor, kvalitný výchovno-vzdelávací program a odborné poradenstvo (školský psychológ, školský špeciálny pedagóg). Tých v novom školskom roku doplní školský logopéd a metodik pre vzdelávanie nadaných detí.“

Spolupráca s iniciatívou Rozumieme nadaným

Škola dlhodobo spolupracuje s celoslovenskou iniciatívou Rozumieme nadaným. Iniciatíva sa venuje intelektovo nadaným deťom prostredníctvom rôznych projektov. Organizuje pre ne logické sústredenia, súťaže zamerané na čitateľskú gramotnosť, logické úlohy, Logickú olympiádu pre nadané deti, Logickú olympiádu pre najmenších, Večer talentov a ďalšie. Taktiež odborné semináre Rozumieme nadaným, určené učiteľom, odborným zamestnancom poradenských zariadení (psychológom, špeciálnym pedagógom), či rodičom detí, študentom VŠ pedagogického smeru.

Text a foto: Nadanedieta.sk