Skip to content
Menu
Menu

Zažite leto zážitkov v knižnici

Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove v čase prázdnin pripravila svojim čitateľom a priaznivcom mimoriadny program. Okrem osvedčených podujatí pre najmenších sa v knižnici môžete naučiť háčkovať, nechať sa okúzliť jedinečnými výstavami, ale aj ochutnať z tvorby islandských spisovateľov. Letné mesiace sú pre mnohé organizácie skôr časom dovoleniek a oddychu. Neplatí to pre krajskú knižnicu, ktorá svojim priaznivcom dopraje leto plné zážitkov.

MAČ 2022

„Radosť“, slovo, ktorým riaditeľka krajskej knižnice Iveta Hurná označuje zapojenie sa organizácie do najväčšieho stredoeurópskeho literárneho festivalu spájajúceho Česko, Slovensko a jedného čestného zahraničného hosťa. Zdôraznila, že Mesiac autorského čítania sa na východné Slovensko vracia po dvoch rokoch a premiérovo do Prešova. Vysvetlila, že: „Na pomyselnej literárnej priamke s Brnom, Ostravou, Bratislavou a Košicami sa v rámci festivalu Mesiac autorského čítania 2022 stretneme aj vďaka podpore nášho zriaďovateľa Prešovského samosprávneho kraja, OZ Slniečkovo a ďalším partnerom.“

Program festivalu začne v Brne a  po mesiaci skončí v metropole Šariša, kde prebehne od 18. júla do 02. augusta. Počas dvoch týždňov, každý večer, od pondelka do nedele, predstaví svoju literárnu tvorbu vždy jeden český, alebo slovenský spisovateľ. Pred publikom vystúpi aj jeden autor z Islandu, ktorý je čestným hosťom 23. ročníka literárneho festivalu.

Riaditeľka krajskej knižnice dodáva: „Verejnosť a knižnicu čakajú dva intenzívne týždne plné kvalitnej literatúry a besied. Cieľom projektu je nielen predstaviť domácu a zahraničnú literatúru, vzbudiť záujem o čítanie, ale vďaka autorskému čítaniu islandských spisovateľov, básnikov a prozaikov, budeme mať možnosť spoznať túto krajinu Vikingov cez ich cítenie, pohľady a skúsenosti.“

Šestnásť dní v spoločnosti literatúry

Letné večery v Prešove si budú môcť záujemcovia spríjemniť besedami, zároveň aj „čítačkami“ tridsiatich dvoch autorov. Tatiana Hudačková z marketingového oddelenia Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava uviedla: „Polovica spisovateľov a spisovateliek k nám pricestuje z neveľkého, no inšpiratívneho ostrovného štátu, Islandu. Svoju krajinu budú reprezentovať, napríklad, María Elísabet Bragadóttir, Sverrir Norland, Sigurbjörg Þrastardóttir, Einar Kárason a iní.“

Do Prešova tiež prijali pozvanie Arnošt Goldflam – herec a spisovateľ otvárajúci festival, finalisti Anasoft litera Jana Bodnárová, Jana Beňová, Viťo Staviarsky či Silvester Lavrík. Z Brna pricestujú i mladí básnici zoskupení pod edíciou MLAT. Slovenských poetov zastúpi Erik Jakub Groch, Rudo Jurolek a Tomáš Straka predstaví slam poetry. Záver festivalu bude patriť, okrem iného, aj pesničkárovi a básnikovi Oldřichovi Janotovi.

Večermi budú sprevádzať moderátorka Slovenského rozhlasu Zuzana Belková, literárna kritička Marta Součková, Andrea Sivaničová, Tomáš Fedorko a Samuel Bučko. Islandských hostí budú moderovať a prekladať Ján Gavura, Alena Brindová a Martin Makara. Bohatý program literárneho festivalu si verejnosť bude môcť vychutnať v priestoroch Stromoradia. Augustové vzdelávanie

V úvode mesiaca sa do knižnice vráti Zelená knižnica, zameraná na osvetu spojenú s udržateľnosťou. „Náš prvý ekologický projekt sme uviedli do života už v druhej polovici minulého roka a bol zameraný skôr na vzdelávanie knihovníkov. Tento rok chceme cieliť aktivitu primárne na používateľov knižnice a jej návštevníkov,“ zdôraznila plány organizácie Tatiana Hudačková. Hosťom prvej besedy z cyklu Zelená knižnica bude lektorka environmentálnej výchovy, občianska aktivistka a spolumajiteľka bezobalového obchodu v Prešove Laura Martinková.

Medzi nové aktivity Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove patrí aj Bezpečná online knižnic@ sústredená na vzdelávanie seniorov. Cieľom projektu je naučiť dôchodcov bezpečne využívať online služby organizácie. Sprostredkovať im základné vedomosti, ako pracovať s informáciami, zároveň vedieť rozlíšiť seriózne, od klamlivých a vedieť si zdôvodniť prečo to tak je. „Počas korony sme začali žiť vo virtuálnom svete. Dokonca aj naša knižnica sprístupnila niektoré služby na diaľku. Hovorím teraz o predlžovaní kníh, ich objednávaní cez online katalóg, videonávody… Keďže si uvedomujeme nebezpečenstvo šírenia hoaxov či propagandy, vznikla idea pomoci starším ľuďom zorientovať sa v nových médiách a spleti informácií,“ vysvetlila motívy knižnice Iveta Hurná. Prvým hosťom projektu bude Vladimír Šnídl z Denníka N, ktorý sa s témou Ako nepodľahnúť hoaxom a propagande, predstaví aj verejnosti.

Overené aj počas leta

Regionálna knižnica s krajskou pôsobnosťou v letných mesiacoch pokračuje v podujatiach, ako sú Tvorivé dielne či Štvornožky ku knihám. Vráti sa aj špeciálny program na podporu čítania detí počas prázdnin: „Prečítané leto je tradičným prázdninovým podujatím pre deti, na ktorom spolupracujeme s OZ Krajina čitateľov. Aktivita je venovaná najmenším, s ktorými v knižnici čítame, hráme sa a tvoríme,“ informovala riaditeľka krajskej knižnice. Doplnila, že: „Počas prvých troch týždňov budeme hľadať knižky o MESTÁCH, MESTEČKÁCH a všetkom, čo so životom v nich súvisí. Druhou témou je TMA, kde sa zameriame na svetlo v temnote, napríklad na hviezdy či baterky, ktoré nám pomôžu nájsť cestu a sny rozjasňujúce náš spánok. Prečítané leto ukončíme témou POMOC, aby sme nezabudli pomáhať priateľom, blízkym, ale tiež neznámym ľuďom, ktorí to práve potrebujú.“.

Program Prečítaného leta začína vždy v pondelok Detskou knižnicou Slniečko, utorok nasleduje pobočka Šváby, streda Sídlisko 3 – Centrum a vo štvrtok sa Prečítané leto zavŕši na pobočke Sekčov.

Milovníci tichého umenia a čítania môžu oceniť novú expozíciu – Krása v čipke ukrytá, autorky Ľubice Tatranskej, vystavenú v Centre regionálnych dokumentov. V Detskej knižnici Slniečko nájdu záujemcovia sprístupnenú originálnu výstavu – Tu a teraz. Súčasný český komiks. Výstava ponúka desať osobností súčasného českého komiksu, ktorí intenzívne publikujú najmä v poslednom desaťročí. Návštevníci spoznajú ich umelecké štýly, expresivitu línií, farebnosť, figuralitu, no i celkovú kompozíciu kresieb. V textovej časti je predstavená tvorba s najsilnejšími príbehmi vybraných autorov.

Michaela Demková
Foto: KPOH