Skip to content
Menu
Menu

Začal Montessori kurz pre tých, čo to najviac potrebujú

Začiatkom júla sa uskutočnilo prvé stretnutie 10-mesačného kurzu Montessori pedagogiky a Montessori liečebnej pedagogiky určeného pre rómskych i nerómskych sociálnych pracovníkov a pedagógov pracujúcich s rómskymi deťmi, ako i pre rómske ženy, ktoré chcú pracovať s touto cieľovou skupinou. Kurz pozostávajúci z 10 víkendových vzdelávacích stretnutí v centre Savore SIGORD neďaleko Prešova navštevuje 27 účastníkov.

Montessori pedagogika bola vyvinutá na deťoch so špeciálnymi potrebami. Prvé Domy detí, v ktorých sa táto pedagogika realizovala, otvorila Mária Montessoriová v chudobných talianskych štvrtiach. Metóda založená na individuálnom prístupe, slobode a disciplíne, pripravenom prostredí, rozvíjaní zmyslov a motoriky je vhodná nielen pre zdokonaľovanie zdravých detí, ale predovšetkým na pomoc deťom, ktoré zaostávajú, aby vedeli plnohodnotne fungovať v spoločnosti. Od apríla 2021 sa v rámci pilotného projektu Montessori dielničiek v centre na Sigorde pracuje s rómskymi deťmi z Abranoviec, na základe čoho sa táto metóda osvedčila.

Väčšina zúčastnených rómskych žien nemá ukončené ani stredoškolské vzdelanie, no rozhodli sa vykročiť zo svojej komfortnej zóny a urobiť niečo pre svoje deti, svoju rodinu i pre spoločnosť. V rámci praxe popri kurze majú rozbehnúť Montessori „podomové materské centrá“ – v domácnostiach týchto žien sa budú stretávať viaceré matky s deťmi od 0-3 rokov, s ktorými budú pracovať na základe Montessori prístupu, s Montessori pomôckami.

Ivana Németová,
koordinátorka