Skip to content
Menu
Menu

8 vecí, ktoré by emocionálne inteligentný človek vo vzťahu nikdy neurobil

Prečítať článok

12.5.2024 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: shutterstock/pathdoc).

Emočná inteligencia je schopnosť orientovať sa v tajomnom svete emócií. Ľudia, ktorí ju majú dobre rozvinutú, dokážu svoje emócie kontrolovať a zručne riadiť. Emocionálna inteligencia je niečo, čo je neoceniteľné v profesionálnom aj súkromnom živote. Pätnásťročná štúdia ukázala, že emocionálna inteligencia (EQ) je jedným z najvýznamnejších prediktorov spokojnosti vo vzťahu, ako aj dĺžky vzťahu.

Ľudia, ktorí ju majú dobre rozvinutú, dokážu svoje emócie kontrolovať a zručne riadiť.
Foto: shutterstock/pathdoc

neznehodnocuje vášho partnera

Emocionálna inteligencia je definovaná ako „schopnosť rozpoznávať a zvládať vlastné emócie a emócie iných“. Jedným zo spôsobov, ako pochopiť pocity druhého človeka a zohľadniť ich, je validácia. Emocionálne inteligentní ľudia chápu dôležitosť validácie emócií a zážitkov druhej osoby. Validácia druhej osoby jej pomáha cítiť sa vypočutá, pochopená a ocenená. Vzájomná validácia je základom každého zdravého vzťahu, romantického alebo iného.

nevedie zoznam vzájomných zdvorilostí

Citovo inteligentný človek nesleduje chyby svojho partnera. Nesčítava všetky „milé“ veci, ktoré pre svojho partnera urobí, aby sa uistil, že mu tieto zdvorilosti stopercentne oplatí. Citovo inteligentný človek vie, že v srdcových záležitostiach by nemal mať pocit súťaživosti.

Nevyžaduje dokonalosť

Emocionálne inteligentný človek nevyžaduje dokonalosť od svojho partnera, od seba samého ani od vzťahu ako celku, pretože chápe, že vzťah medzi dvoma ľuďmi nikdy nebude bez komplikácií. Všetci ľudia sú mnohotvárne bytosti s vlastnými pocitmi, jedinečnou históriou a konfliktnými potrebami. Mať emocionálnu inteligenciu znamená akceptovať túto skutočnosť.

Nestratiť sa vo vzťahu

Citovo inteligentní ľudia naďalej investujú do seba a svojho osobného rozvoja, pretože si uvedomujú dôležitosť vlastnej identity mimo partnerského vzťahu. Nechcú, aby bol ich partner pre nich všetkým, a ani oni nechcú byť všetkým pre svojho partnera.

Keďže emocionálne inteligentný partner neočakáva dokonalosť, chápe zakopnutia a chyby.
Foto: shutterstock.com/michaelheim

Nevyhýba sa zodpovednosti a ospravedlneniam

Keďže emocionálne inteligentný partner neočakáva dokonalosť, chápe zakopnutia a chyby. A keď sa ospravedlní, tak sa naozaj ospravedlní a zmení každé správanie, ktoré je potrebné zmeniť. Emocionálne inteligentný človek si veľmi dobre uvedomuje, že ospravedlnenie bez zmeny je len manipulácia.

Nezapája sa do pasívno-agresívnej komunikácie

Emočne inteligentní ľudia komunikujú otvorene, úprimne a priamo. V prípade potreby iniciujú ťažké rozhovory, namiesto toho, aby nenápadne naznačovali, že sú rozrušení, a vytrvalo dúfali, že im partner číta myšlienky a sám nastoľuje problém.

Nepoužívanie partnerovej neistoty ako zbrane

Vo vzťahoch sa veľa otvárame, veľa sa spovedáme, veľa toho o sebe druhému povieme, vrátane našich neistôt. Človek s emocionálnou inteligenciou by nikdy nepoužil proti partnerovi jeho najhlbšiu bolesť a strach, jeho najväčšiu slabosť. Namiesto toho je pre svojho partnera „bezpečným prístavom“, kde sa môže podeliť o svoje najvnútornejšie myšlienky, obavy a tajomstvá.

Emocionálne inteligentný človek sa nikdy nepokúša zmeniť alebo napraviť svojho partnera.
Foto: pexels/george milton

Nesnaží sa „napraviť“ alebo zmeniť svoju osobu

Emocionálne inteligentný človek sa nikdy nepokúša zmeniť alebo napraviť svojho partnera. Chápe, že to nezáleží na ňom a nie je jeho úlohou hrať úlohu spasiteľa. Emocionálne inteligentný človek zaobchádza so svojím partnerom takým, aký je, a miluje ho takého, aký je. Nie nejakú ich potenciálnu verziu, nie nejakú budúcu možnosť

Redakcia Vášeň v tebe.

Súvisiace články:

Tento typ inteligencie sa vekom znižuje.

8 vlastností, ktoré poukazujú na vysoký inteligenčný kvocient. Ktoré z nich máte vy?

The post 8 vecí, ktoré by emocionálne inteligentný človek vo vzťahu nikdy neurobil appeared first on Vášeň v tebe.

Zdroj