Skip to content
Menu
Menu

Päť znakov, že máte najjedinečnejší typ osobnosti. Ste žena INFJ?

Prečítať článok

27.05.2024 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: shutterstock.com/Gorodenkoff).

Je to najvzácnejší a zároveň najneobvyklejší typ osobnosti. Pre jeho vlastnosti je často označovaný ako „ombudsman“ alebo „advokát“. Ľudia, ktorí ho majú, sa riadia svojou intuíciou a vlastným úsudkom, čím sa jasne odlišujú od ostatných. Tvoria ho len 2 % celého obyvateľstva. Ste INFJ žena? Skontrolujte to.

Päť znakov, že máte najjedinečnejší typ osobnosti.
Foto: shutterstock.com/Gorodenkoff

Test MBTI (Myers Briggs Type Indicator), ktorý vytvorili Isabel Briggs Myers a Katharine Cook Briggs na základe psychologických teórií vypracovaných Carlom Gustavom Jungom, je psychologickým nástrojom na hodnotenie typu osobnosti. Rozlíšením šestnástich z nich má pomôcť ľuďom pochopiť seba a svoje preferencie, ako aj ich správanie v rôznych situáciách.

Test MBTI môže byť obzvlášť dôležitý v kontexte profesionálneho rozvoja. Umožňuje získať poznatky o prirodzených predispozíciách a oblastiach, ktoré by mali testovanej osobe priniesť potešenie. Zo šestnástich typov osobností je však jeden mimoriadne vzácny. Čím vyniká INFJ?

Aké percento ľudí má INFJ? Najvzácnejší typ osobnosti

INFJ (introverted, intuitive, feeling, judging) bol prvýkrát zaradený do Myers-Briggs Type Indicator – dotazníka popisujúceho vnímanie a rozhodovanie subjektu. Znamená to: introverzia, intuícia, cítenie a posudzovanie. Podobnú unikátnu kombináciu sťažuje nájdenie medzi ľuďmi.

Má ho len 2 % bežnej populácie, čím sa INFJ stáva najmenej bežným typom u mužov a tretím najvzácnejším medzi ženami.

„Obhajca“ alebo „ombudsman“, ako je typ osobnosti INFJ inak známy, je introspektívny, intuitívny, empatický a organizovaný. Často je tiež známy svojím idealizmom, nadhľadom a silnou túžbou pomáhať druhým. Osobnosť INFJ charakterizovali okrem iných aj: Mohandas Gandhi, Eleanor Roosevelt, Jimmy Carter a Martin Luther King Jr. Detailne rozoznáte „ombudsmanov“ a „advokátov“.

Čo INFJ neznáša? Skontrolujte, či máte tieto vlastnosti

Ženy INFJ sú označované ako chodiaci paradox – na jednej strane ochotne ponúkajú pomoc a vedia pochopiť každú, aj tú najzložitejšiu životnú situáciu, no na druhej strane si radi udržiavajú odstup a dobíjajú sociálne batérie v samotu. Tento rozpor je obzvlášť viditeľný v milostnom živote žien INFJ. Keď sa zamilujú, budú svojej polovičke dávať hlbokú a nekompromisnú lásku. Na začiatku však môžu mať ťažkosti s dôverou a plným nasadením.

„Advokáti“ a „ombudsmani“ sú tiež idealisti, ktorí si zachovávajú vysoké morálne štandardy voči sebe aj svojmu okoliu. Majú jasný rámec dobrého a zlého správania. Radi pracujú pre spoločné dobro, no často sa cítia bolestne sklamaní.

Ste INFJ žena? Takto sa správa INFJ

Ženy INFJ majú vysoko rozvinutú intuíciu. Hovorí sa, že sú to ľudia so šiestym zmyslom. Vnútorný hlas ich často varuje pred konkrétnymi rozhodnutiami, pričom jasne naznačuje, či má daný človek dobré alebo zlé úmysly. Občas sa stane, že im intuícia napovie konkrétny scenár, ktorý sa čoskoro ukáže ako úplne odlišný od pravdy.

„Ombudsmanky“, citlivé a náchylné na zranenia, tiež zle zvládajú priame konfrontácie, ktoré im spôsobujú veľký stres. Namiesto priamej konfrontácie a prípadnej hádky radšej prípadné nezhody urovnajú zmierom.

Navyše ich motivuje len jasne definovaný cieľ. Všetko preto, že do budúcnosti hľadia výnimočne triezvo.

Redakcia Vášeň v tebe.

Súvisiace články:

Psychotest: Vyberte si kávu a zistite, kto ste. Pravda je šokujúca

8 vecí, ktoré by emocionálne inteligentný človek vo vzťahu nikdy neurobil

The post Päť znakov, že máte najjedinečnejší typ osobnosti. Ste žena INFJ? appeared first on Vášeň v tebe.

Zdroj