Skip to content
Menu
Menu

Ako budú prešovské škôlky otvorené cez leto?

Prečítať článok

Prešovské škôlky sa tešia na detičky aj počas leta. Mesto Prešov zverejňuje pre rodičov harmonogram otvorenia/zatvorenia materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov počas letných prázdnin v školskom roku 2023/2024.Počas mesiacov júl a august 2024 budú mať materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov zatvorenú prevádzku (v súlade s § 150a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktorý hovorí, že: „Prevádzka materskej školy sa počas mesiacov júl a august prerušuje nepretržite najmenej na tri týždne.“  Prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov počas mesiacov júl a august 2024 bude k dispozícii len pre deti z danej materskej školy podľa harmonogramu, ktorý je zverejnený na webovej stránke konkrétnej materskej školy a mesta Prešov (t.j. pod týmto článkom aj vo formáte .pdf).