Skip to content
Menu
Menu

Mierový beh mal svoju zastávku aj v Prešove

Prečítať článok

Bežci Mierového behu bežali aj cez Prešov so zastávkou v Zariadení pre seniorov Náruč. Seniorom aj žiakom neďalekej Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša predstavili hlavnú myšlienku tohto behu. Mierový beh je najdlhším štafetovým behom na svete, v rámci ktorého bežci bežia cez viac ako 155 krajín sveta. Jeho poslaním je prekonávať politické, sociálne, kultúrne a náboženské hranice medzi jednotlivými národmi a ľuďmi, ako i hranice v nás samých. Túto snahu symbolizuje Mierová pochodeň putujúca z krajiny do krajiny.Tento rok sa štafeta začala vo Vatikáne, kde mierovú pochodeň slávnostne zapálil pápež František počas verejnej audiencie 6. marca. Tím bežcov sa potom presunul do Portugalska, odkiaľ sa 8. marca vydal na trasu dlhú 21 000 km, ktorá počas 224 dní prebehne cez 27 krajín Európy a skončí záverečnou ceremóniou v Maďarsku 18. októbra.Počas svojho putovania zavítala aj na Slovensko – 21. mája sa začala na slovensko-ukrajinskej hranici. Naprieč Slovenskom na trase dlhej 435 km prešla až na hranicu s Českou republikou a odtiaľ do ďalších európskych krajín. Bežci bežali aj cez mesto Prešov. Zastávku si urobili v Zariadení pre seniorov Náruč na Veselej ulici, kde seniorom aj žiakom Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša prezentovali hlavnú myšlienku tohto behu, ktorou je celosvetový mier, dobro a ľudskosť.Peace Run (Mierový beh) je najdlhší štafetový beh s horiacou pochodňou, ktorý prebieha cez viac ako 140 krajín sveta. Jeho poslaním je prekonávať kultúrne a náboženské hranice medzi jednotlivými národmi, ľuďmi alebo hranice v nás samých. Je inšpiráciou k hľadaniu toho, čo nás spája, čo v skutočnosti vyjadruje slovo "mier " a ako ho môže každý z nás v bežnom živote napĺňať.Peace Run založil atlét, filozof a umelec Sri Chinmoy (1931-2007), ktorý službe ideálom svetového mieru a harmónie venoval celý svoj ​​život. Svojou životnou filozofiou, dielom a neúnavným úsilím inšpiroval ľudí najrôznejších národov a kultúr, za čo dostal mnohé medzinárodné ocenenia.Mierový beh, celým názvom "Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run", sa v rokoch 2005 – 2013 nazýval World Harmony Run (Svetový beh harmónie). Od roku 2014 sa vrátil k pôvodnému názvu "Peace Run".