Skip to content
Menu
Menu

Na Mukačevskej ulici došlo k poruche potrubia

Prečítať článok

Na Mukačevskej ulici č. 39 na Sídlisku III došlo 10. 6. 2024 v nočných hodinách k poruche vodovodu, ktorá spôsobila presakovanie vody na povrch vozovky a odstavila viaceré domácnosti od zdroja pitnej vody. Poruchu zaevidovala Východoslovenská vodárenská spoločnosť ešte v noci, keď na úsek havárie vyslala svojich pracovníkov. Od rána 11. 6. 2024 sú pre obyvateľov dotknutej oblasti k dispozícii dve cisterny s pitnou vodou. Na odstránení poruchy už v tejto chvíli pracujú zamestnanci VVS. Východoslovenská vodárenská spoločnosť žiada všetky dotknuté domácnosti o trpezlivosť. Vzniknutú poruchu sa jej pracovníci budú snažiť odstrániť v čo najkratšom čase.