Skip to content
Menu
Menu

Začína sa kosba verejnej zelene v Prešove

Prečítať článok

Od pondelka 15. apríla 2024 sa v Prešove začína kosba mestskej verejnej zelene. Pracovníci spoločnosti Technické služby mesta Prešov s kosbou začínajú v mestskej časti 2.Mesto Prešov štartuje kosbu mestskej zelene už v pondelok 15.4.2024. Vplyvom aktuálnych poveternostných podmienok k tomu radnica pristupuje už o 2 týždne skôr ako v roku 2023.„Kedysi sa v meste s kosbou začínalo v priebehu mesiaca máj, prípadne na konci apríla.  Dynamické zmeny v počasí tento rok ale zapríčinili, že musíme kosačky naštartovať už v polovici apríla. Kosbu je potrebné urobiť čo najskôr a relatívne rýchlo, pretože najkritickejšie je obdobie na začiatku sezóny, kedy je po zime pôda relatívne vlhká. Zvýšenie teplôt a množstvo UV žiarenia spôsobuje extrémne rýchly rast trávy. Práve v tomto období rastie najrýchlejšie, aktuálne približne 20 centimetrov za týždeň,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.Ako dodal, pozitívnou správou je aj to, že tento rok bude prírodné kúpalisko Delňa kosiť súkromná firma. Kapacity Technických služieb mesta Prešov (TSMP), ktoré budú zabezpečovať všetky ostatné práce, sa tým pádom budú sústrediť na mestské časti.Popri veľkých kosačkách budú pracovníci TSMP so strunovými kosačkami upravovať terén popri stromoch, obrubníkoch a chodníkoch, pričom pre bezpečnosť budú používať aj plachty proti odskakujúcim kamienkom a fúkače, ktorými dočistia chodníky.Technické služby mesta Prešov majú vo vozovom parku k dispozícii aj kosačky s mulčovaním, čo je pokrývanie pôdy organickým alebo neorganickým materiálom. Ide o prirodzený proces, ktorého podstatou je, aby bola odkosená tráva rozmetaná v čo najmenšom rozmere bez zberu.„Tento rok budeme realizovať kosbu s mulčovaním. To znamená, že pokosená tráva sa nebude zbierať bezprostredne po  pokosení ale ostane na mieste. Takýmto spôsobom dokážeme biologicky zhodnotiť vedľajší produkt kosby, ktorý by sme v inom prípade museli zlikvidovať na nejakom externom kompostovisku. Pokosená tráva sa tak stane prirodzeným biologickým hnojivom našej mestskej zelene,“ povedala vedúca Odboru životného prostredie MsÚ v Prešove Dagmar Vojteková.Zber trávy z prvej kosby sa zrealizuje v priebehu leta pri druhom kosení, ktoré bude realizované už aj s pozberom. Výnimku budú v tomto procese predstavovať parky, ktoré si vyžadujú špecifický prístup a pokosená tráva v nich bude zbieraná hneď po vykonaní kosby. V Prešove sú tiež špecifické plochy verejnej zelene vyňaté z plánovanej jarnej kosby a môžu byť pokosené až v druhej, letnej fáze.Prvá kosba bude prebiehať v meste postupne do konca mája. Trvanie realizácie bude ovplyvňovať najmä počasie, kedy sa pri nevhodných poveternostných podmienkach, alebo pri hrozbe búrok, bude termín ukončenie posúvať.Na kosbu v roku 2024 má mesto Prešov v rozpočte vyčlenených 400 000€. Celková plocha zelene v meste Prešove predstavuje 2 168 831 metrov štvorcových.