Skip to content
Menu
Menu

Prešovská univerzita sa stala odborným garantom projektu na bilingválne vzdelávanie detí

Prečítať článok

Prešov – Prešovská univerzita (PU) v Prešove nadviazala spoluprácu s občianskym združením BILI School na projekte zameranom na bilingválne vzdelávanie detí od prvej triedy základnej školy. Tento inovatívny program, ktorý sa zaoberá vzdelávaním detí v dvoch jazykoch súčasne – slovenskom a anglickom, sa plánuje pilotne spustiť na vybraných verejných základných školách po celom Slovensku už v nadchádzajúcom školskom roku.

Prešovská univerzita sa stala odborným garantom projektu s názvom Evaluácia efektívnosti a implementácia programu BILIS, zameraného na bilingválne vzdelávanie detí od prvej triedy základnej školy. Jeho tvorcom je občianske združenie BILI School, ktoré sa ním snaží reagovať na potrebu modernizácie vzdelávania a poskytovania kvalitnej jazykovej výchovy detí od ich najútlejšieho veku.

Ciele programu sú skutočne ambiciózne a zameriavajú sa na celostný rozvoj detí. Ide o posilnenie ich jazykových schopností v slovenskom aj anglickom jazyku pomocou inovatívnych a interaktívnych metód výučby, ako aj o hlbšie porozumenie kultúrnych hodnôt a tradícií oboch jazykových komunít prostredníctvom samotného jazyka a vyučovacieho procesu,“ priblížila prof. Straková, didaktička pre anglický jazyk na Inštitúte anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty PU, ktorá sa za Prešovskú univerzitu  bude podieľať na projekte. Podľa jej slov sa tento inovatívny program sústreďuje na podporu rozvoja kritického myslenia, schopnosti riešiť problémy a podnecovanie tvorivého uvažovania u detí už od ich najmladších rokov. Okrem toho sa snaží vytvoriť priestor na medzikultúrny dialóg a porozumenie medzi žiakmi z rôznych kultúr a národností, čím ich pripravuje na vstup do globalizovaného sveta a zlepšuje ich šance na úspech v budúcnosti aj na trhu práce.

„Projekt sme predstavili už aj na stretnutí so štátnym tajomníkom ministerstva a sme radi, že sa naša iniciatíva  stretla s pozitívnym ohlasom a ústnym prísľubom možnosti spustenia projektu už v septembri 2024 a zároveň možnosti jeho financovania. Schválenie žiadosti o experimentálne overenie je otázkou najbližších dní, ako aj výber základných škôl, ktorý bude zohľadňovať najmä záujem rodičov a pripravenosť školy na realizáciu programu,“ ozrejmila Ing. Zuzana Decker, zakladateľka BILI School. Zároveň dodala, že spolupráca s Prešovskou univerzitou garantuje vysokú odbornú úroveň projektu a jeho následnú hodnotiacu analýzu. „Partnerstvo medzi Prešovskou univerzitou a BILI School je dôkazom záväzku pre modernizáciu vzdelávania a neustále zvyšovanie jeho kvality na slovenských základných školách. Očakávame, že výsledky tohto projektu budú prínosom nielen pre zapojené školy a deti, ale aj pre celé vzdelávacie prostredie na Slovensku,“ doplnila Decker.

Bilingválne vzdelávanie si bude môcť vyskúšať v nasledujúcich piatich rokoch na ôsmich školách až 400 detí a bude na ňom participovať približne 30 slovenských a 30 zahraničných učiteľov. „V školskom roku 2024/2025 plánujeme implementovať program bilingválneho vzdelávania do prvých pilotných tried vybratých základných škôl po celom Slovensku od Bratislavy až po Košice. Pôjde približne o 8 základných škôl, 16 tried prvákov a druhákov a 400 žiakov. Komplexné zhodnotenie efektivity programu bude prebiehať nasledujúce štyri školské roky,“ uzavrela Decker.

Anna Polačková
hovorkyňa PU