Skip to content
Menu
Menu

Žiakom sa začínajú letné prázdniny

Prečítať článok

Školáci si dnes prevzali vysvedčenia za uplynulý školský rok 2023/2024. Od pondelka 1. júla sa pre nich začínajú dva mesiace vytúženého voľna a oddychu.  Posledné školské zvonenie dnes dalo definitívnu bodku za školským rokom 2023/2024. Vysvedčenia si v Prešove z rúk svojich triednych učiteľov a učiteliek prevzalo viac ako 7500 školákov základných škôl a s pani učiteľkami sa na dva mesiace rozlúčilo vyše 2500 škôlkarov.Školský rok 2023/2024 bol pre žiakov v Prešove plný nových výziev, vedomostí, ale aj talentových súťaží, na ktorých úspešne reprezentovali svoje školy aj mesto Prešov. Testovanie 9 zas preverilo vedomosti viac ako 700 najstarších žiakov, našich deviatakov. Ukončenie školského roka 2023/2024 sa však nieslo najmä v duchu vďačnosti. Na záverečnom stretnutí zazneli slová vďačnosti riaditeľom škôl, osobitne tým, ktorým sa skončilo ich funkčné obdobie, ale aj všetkým pedagógom a nepedagogickým zamestnancom škôl. Vo februári tohto roka sa podarilo zrekonštruovať pavilón ZŠ Bajkalskej. Rekonštrukciou prešla poškodená krytina a izolácia strechy, v interiéri bola vo vybraných častiach opravená podkladová konštrukcia podláh. Nanovo boli natiahnuté vnútorné vápenné omietky stropov, vymaľované boli steny, sokel i strop.Na ZŠ Važeckej bola slávnostne otvorená Alej zajtrajška – priestor, ktorý je k dispozícii aj širokej verejnosti. Táto alej je jedným zo symbolov spolupráce medzi mestom Prešov a UNICEF na podporu žiakom z Ukrajiny, ktorí svoj dočasný domov našli v Prešove.Všetkým deťom, žiakom, pedagógom, nepedagogickým zamestnancom a rodičom prajeme krásne letné prázdniny plné oddychu. :-)—A ak ešte nemáte plány na leto, ABC CVČ Prešov ponúka pre deti počas letných prázdnin 5 turnusov prímestských táborov s dennou dochádzkou. Tábory sú určené pre deti od 7 do 11 rokov. Cena tábora je 140€ pre nečlena záujmového útvaru ABC CVČ, 130 € pre člena. Viac informácií nájdete na www.abcccentrum.sk.