Skip to content
Menu
Menu

Akcia „Vata“ na finančnej správe

Finančnej správe záleží na transparentnosti. Poskytuje preto plnú súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní pri vyšetrovaní podozrivých prípadov. Inak tomu nie je ani v prípade dnešného zásahu Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Policajného zboru SR v sídle finančnej správy. Celý zásah sa konal na podnet finančnej správy.

Boj proti podvodom sa týka nielen nespoľahlivých daňovníkov ale zasahuje aj do radov zamestnancov finančnej správy. Nové vedenie finančnej správy preto iniciovalo vznik interného tímu Sekcie inšpekcie a vnútornej kontroly s krycím názvom Vata.

Jeho cieľom bolo preveriť verejné obstarávania IT zákaziek v utajenom režime. Vyhodnocovalo jednotlivé projekty, pri ktorých vzniklo dôvodné podozrenie na nezákonný postup. Výsledkom je podanie trestného oznámenia na Úrad špeciálnej prokuratúry v marci tohto roka.

Akcia Vata sa týkala jedného z IT projektov. Zákazka sa realizovala v utajenom režime a celkovo bolo na ňu vynaložených 52 miliónov eur vrátane DPH. Interný tím Sekcie inšpekcie a vnútornej kontroly na finančnej správe intenzívne pracoval na preverení podozrenia z manipulácie tejto zákazky niekoľko mesiacov. Aktuálne je prípad v rukách orgánov činných v trestnom konaní. Finančná správa bude naďalej súčinná pri vyšetrovaní prípadu.