Skip to content
Menu
Menu

Ceny sa šplhajú nahor v každom odvetví

(pv) – Zdražovanie sme už všetci pocítili, ale zdá sa, že tento rok si budeme musieť utiahnuť opasky ešte tesnejšie. Potvrdzujú to údaje Štatistického úradu SR. Ceny potravín, energií, pohonných látok alebo služieb totiž na Slovensku vzrástli iba za jeden mesiac o desiatky percent. Pričom pri elektrike a zemnom plyne je to takmer o 100%.

Ako informuje Štatistický úrad ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko vo februári 2022 medzimesačne vzrástli o 13,3 %. Vzrástli ceny dodávky elektriny a plynu o 28,2 %, ťažby a dobývania o 5,1 %, priemyselnej výroby o 2,4 % a dodávky vody a odpadov o 0,4 %. Vo februári 2022 v porovnaní s februárom 2021 ceny priemyselných výrobcov pre tu­zemský trh vzrástli o 39 %.

Zvýšili sa ceny dodávky elektriny a plynu o 82,1 %, ťažby a dobývania o 29,7 %, priemyselnej výroby o 14,2 % a dodávky vody a odpadov o 6,8 %.V priemere od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástli ceny priemyselných výrobcov o 31,5 %, a to vplyvom zvýšenia cien dodávky elektriny a plynu o 61,9 %, ťažby a dobývania o 26,3 %, priemyselnej výroby o 13,8 % a dodávky vody a odpadov o 6,9 %.

Podobne je tomu aj pri cenách poľnohospodárskych výrobkoch, ktoré sú medziročne vyššie o 23,4 %. Vzrástli ceny rastlinných výrobkov o 39,8 % a ceny živočíšnych výrobkov o 7,7 %.

Z rastlinných výrobkov vzrástli ceny olejnatých plodov a semien o 51,6 %, ceny obilnín o 47 %, ceny strukovín o 28,6 %, ceny zemiakov o 6,6 % a ceny ovocia a zeleniny o 6 %.Zo živočíšnych výrobkov sa zvýšili ceny jatočných oviec a jahniat o 22,8 %, ceny jatočnej hydiny o 19,5 %, ceny konzumných slepačích vajec o 10,6 %, ceny surového kravského mlieka o 9,7 %, ceny surovej ovčej vlny o 6,9 %, ceny jatočných ošípaných o 2,1 % a ceny hovädzieho dobytka vrátane teliat o 1,9 %.

Znížili sa ceny živých rýb o 0,4 %. Od začiatku roka vzrástli ceny poľnohospodárskych výrobkov v priemere o 19,3 % vplyvom vyšších cien rastlinných výrobkov o 32,9 % a vyšších cien živočíšnych výrobkov o 5,9 %.

Ceny stavebných prác vo februári 2022 oproti januáru vzrástli o 1,3 %. V porovnaní s februárom 2021 vzrástli o 12,9 %. V priemere od začiatku roka ceny stavebných prác medziročne vzrástli o 12,1 %.Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve vo februári 2022 oproti januáru vzrástli o 3,9 %. V porovnaní s februárom 2021 vzrástli o 25,8 %. V priemere od začiatku roka ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve medziročne vzrástli o 24,6 %.