Skip to content
Menu
Menu

V Prešove okrem zasvätenia Ruska a Ukrajiny udelil vladyka Ján aj nižšie svätenia

V piatok 25. marca na sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke slávil v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ archijerejskú svätú liturgiu s večierňou, ktorá bola obohatená o dva významné duchovné momenty – zasvätenie Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie a udelenie nižšieho svätenia (postriženija).

Obrad ustanovenia za čteca (čitateľa), pivca (speváka) a sviščenosca (svieconosiča), ako sa oficiálne nazýva prvý stupeň nižšieho svätenia, začal pred samotnou svätou liturgiou. Z rúk vladyku Jána prijali postrihnutie dvaja seminaristi štvrtého ročníka – Samuel Novický a Michal Pavlovský.

Nasledoval začiatok večierne, z ktorej sa po vchode a čítaniach plynule prešlo k sláveniu svätej liturgie.

V homílii vladyka poukázal na dôveru Panny Márie, ktorá zoči voči archanjelovi Gabrielovi, aj keď možno nie všetkému chápala čo vravel, povedala známe slová: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Mária dovolila Bohu, aby sa vtelil do jej života. „Mojím biskupským heslom sú slová sv. apoštola Pavla z druhého listu Korinťanom: „Vy ste chrámom živého Boha“ (2 Kor 6, 16) práve preto, lebo ich považujem za najdôležitejšie v kresťanskom živote. Iba vtedy je kresťan naplno kresťanom, ak je plný Boha, ako Panna Mária.

Tieto slová prepojil vladyka na svätencov, ktorí tiež povedali Bohu svoje áno, keď vstúpili do seminára a dnes toto rozhodnutie bolo potvrdené aj viditeľným znakom strihania vlasov, ktorým má ich zasvätenie sa do služby Bohu a Cirkvi ešte viac vzrastať. Na záver homílie vladyka pripomenul, že na sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke pred 95 rokmi bol vysvätený za eparchiálneho prešovského biskupa Pavol Peter Gojdič OSBM. Stalo sa tak v Ríme v Bazilike sv. Klimenta 25. marca 1927. Biskupmi svätiteľmi boli biskup križevacký Dionýz Nyáradi, biskup przemyslavský Jozafát Kocylovskyj a biskup z Filadelfie (USA) Konstantin Bohačevskyj.

Úkon zasvätenia celého ľudstva a osobitne Ruska a Ukrajiny, ktoré v tento deň vykonal Svätý Otec František v Ríme a pozval, aby sa k nemu pripojili všetci biskupi a kňazi na celom svete, vykonal aj vladyka Ján počas svätej liturgie pred podávaním Eucharistie. Samotná liturgická modlitba, ktorá predchádza svätému prijímaniu má veľmi kajúci charakter, kde veriaci vyslovuje biblické slová dvoch kajúcnikov – lotra na kríži, ktorý vravel Ježišovi Pane, spomeň si na mňa keď prídeš do svojho kráľovstva a mýtnika, ktorý sa spolu s farizejom modlil v chráme a bijúc sa do pŕs hovoril Bože, buď milostivý mne hriešnemu.

Po tejto modlitbe pokľakol vladyka Ján spolu s ostatnými kňazmi a veriacimi v katedrále a predniesol modlitbu zasvätenia, po ktorej nasledovalo rozdávanie svätého prijímania.

V závere svätej liturgie sa poďakoval Bohu, vladykovi a všetkým prítomným svätenec Samuel Novický, ktorý zároveň poprosil o modlitby, aby v tejto službe prinášali pre Cirkev ovocie duchovného rastu a milostí.

ISPA
Foto: Samuel Slota