Skip to content
Menu
Menu

Daňovníkom zaslali predvyplnené priznania

(pv) – Finančná správa už piatykrát zaslala daňovníkom elektronicky vygenerované predvyplnené daňové priznania k dani z motorových vozidiel (DP DzMV) za zdaňovacie obdobie 2022 do elektronickej schránky na portáli finančnej správy.

Finančná správa aj v tomto roku uľahčí daňovníkom plnenie ich povinností. Rozposlala 189 548 predvyplnených daňových priznaní k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2022. Vygenerované boli na základe údajov z posledného platného DP k DzMV za zdaňovacie obdobie 2021 podaného daňovníkom, ktorý je oprávnený komunikovať elektronicky, má na portáli finančnej správy aktívnu elektronickú schránku a zároveň  podal DP za zdaňovacie obdobie 2021.

Dokument obsahuje všetky identifikačné údaje daňovníka, zdaňovacie obdobie, druh daňového priznania aj samotný výpočet dane.

Aj takto vyplnené daňové priznanie však musí daňovník najskôr skontrolovať a doplniť si aktuálne údaje pre nové zdaňovacie obdobie 2022, ktoré neboli uvedené v DP za ZO 2021 a preto nemohli byť v predvyplnenom DP zohľadnené a zaznamenané. Pomôckou pre kontrolu a doplnenie údajov je návod uverejnený v obsahu správy, ktorý bol daňovníkovi zaslaný spolu s vygenerovaným DP na  linku v lokalite: Informácia k predvyplnenému DP k DzMV.

Ilustračné foto: archív FS