Skip to content
Menu
Menu

V ZŠ Československej pripravili k 30. výročiu vzniku SR interaktívnu výstavu

V priestoroch ZŠ Československej armády v Prešove vznikla retro výstava, ktorá je venovaná 30. výročiu vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Interaktívna výstava potrvá do 27. januára 2023.

Základná škola na ulici Československej armády 22 v Prešove sa už niekoľko rokov snaží priblížiť svojim žiakom rôzne výročia a udalosti  zaujímavým spôsobom. Učitelia si  kladú otázku, ako žiakom spríjemniť a obohatiť život v škole a priniesť do školských lavíc viac zábavy a zážitkov. 

Po predchádzajúcom úspechu retro výstavy k roku 1918 sa v týchto dňoch môžu žiaci preniesť do roku 1993 a takýmto netradičným spôsobom si pripomenúť 30. výročie vzniku Slovenskej republiky.

Výstava vznikla za veľkej podpory žiakov, učiteľov a zamestnancov školy, ktorí priniesli mnoho zaujímavých predmetov. Zozbierané predmety sú rozdelené do troch tematických oblastí. Prvá je zameraná na učebné pomôcky. Nájdete tu pôvodné lavice s katedrou, učebnice, triednu knihu či projektor Meotar.

V druhej časti sú umiestnené potreby do domácnosti, telefóny, volkmeny, kazetový prehrávač, televízor či videoprehrávač. A napokon si na svoje prídu i počítačoví nadšenci, ktorí si môžu vyskúšať prvé počítačové a digitálne hry.

Výstava je interaktívna, všetky predmety si žiaci môžu vyskúšať, spustiť, prehrať či dokonca označiť si cestovný lístok MHD. Súčasťou výstavy je séria tabúľ, ktorá dopĺňa informácie o novej mene, vtedajších cenách, doprave, povinnej vojenskej službe, o vtedajšej móde, hudbe, televíznych programoch či osobnostiach.

Našich žiakov vystavené predmety, ktoré sprevádzali život ich starých rodičov a  detstvo ich rodičov zaujímajú, no zároveň sú pre nich nové, nepoznané a poskytujú priestor na netradičnú, zážitkovú formu vyučovacích hodín dejepisu, techniky alebo informatiky.

Retro výstava bude pokračovať do 27. januára 2023.

 Mgr. Martina Knuthová – učiteľka dejepisu