Skip to content
Menu
Menu

ĎIAĽNIČIARI ZAČNÚ STAVAŤ CESTU K TUNELU BIKOŠ

Zhotoviteľ severného obchvatu začne už začiatkom marca stavať prístupovú cestu k južnému portálu tunela Bikoš. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
„Zhotoviteľ stavby od 1. 3. 2020 zrealizuje prvých 220 – 250 metrov prístupovej cesty k južnému portálu tunela Bikoš, a následne na predmetnom objekte preruší práce,“ informoval investor, teda NDS. Na dokončení cesty sa bude pokračovať až v poslednom roku výstavby severného obchvatu.
„Táto skutočnosť zabezpečí, že technologická doprava stavby nebude realizovaná po UliciMirka Nešpora na Sídlisku III,“ dodáva NDS. Tento fakt bol predmetom odporu obyvateľov danej lokality a petícií, ktoré zorganizovali. Trvalo 4 roky, kým kompetentní prijali toto rozhodnutie a vyhoveli tak petičiarom. Podľa NDS pravdepodobne bude zrušená aj dočasná panelová cesta súkromného investora v priestore okolo ihriska na Ulici Mirka Nešpora.
Prvá etapa severného obchvatu bude mať 4,3 kilometra
Prvá etapa severného obchvatu Prešova bude dlhá 4,3 km. Úsek sa západne od mesta Prešov napojí na diaľnicu D1 v mimoúrovňovej križovatke Prešov – západ. Následne pokračuje po svahu vrchu Bikoš nad údolím Šarišského potoka. V km 1,669 na nachádza južný portál tunela Bikoš. Severný portál tunela je v km 2,824. Zo severného portálu tunela rýchlostná cesta križuje mostným objektom dlhým 457 m cyklistický chodník, rieku Torysa, železničnú trať Košice – Muszyna a cestu I/68. Na konci trasy sa nachádza mimoúrovňová križovatka Prešov – sever (Dúbrava) s cestou I/68.
Prejazd nákladnej dopravy sa skráti o osem minút
Po dobudovaní prvej etapy severného obchvatu Prešova motoristi v osobných automobiloch ušetria takmer 9 minút v porovnaní s jazdou po pôvodných komunikáciách. Nákladným vozidlám nový úsek ušetrí približne 8 minút jazdy. Hlavným prínosom začínajúceho úseku R4 je, spolu s budovaným úsekom D1 Prešov západ – Prešov juh, vytvorenie obchvatu mesta, ktorý zabezpečí, že tranzitná doprava bude odklonená mimo intravilán. Lehota výstavby prvej etapy severného obchvatu Prešova je 44 mesiacov, zmluvný termín ukončenia výstavby je v marci roku 2023. Cena za vybudovanie úseku je142 876 816 eur bez DPH, pričom jeho výstavba bude financovaná zo štátneho rozpočtu.
R4 – severný obchvat
1. etapa
Dĺžka úseku: 4 300 m
Tunel: Bikoš, dvojrúrový
Dĺžka tunela: 1155 m
Počet mostov: 3
Dĺžka mostov: 885,3 m
Dĺžka protihlukovej steny: 700 m

Anna Košuthová
Foto: Viktor Zamborský