Skip to content
Menu
Menu

Európsky parlament si zvolil nových podpredsedov, jedným z nich je Michal Šimečka

Poslanci v utorok zvolili štrnástich podpredsedov Európskeho parlamentu. Jedným z nich je aj poslanec Michal Šimečka. Funkčné obdobie nových podpredsedov je dva a pol roka.

V prvom kole voľby boli zvolení deviati a v druhom kole ďalší traja podpredsedovia Európskeho parlamentu. Zvyšných dvoch podpredsedov si poslanci zvolili v treťom kole voľby. V druhom kole voľby bol za podpredsedu Európskeho parlamentu zvolený aj poslanec Michal Šimečka (RE, SK). Ide o prvého poslanca zo Slovenska na poste podpredsedu Európskeho parlamentu od vstupu krajiny do Európskej únie v roku 2004.

 „Veľmi si vážim dôveru poslankýň a poslancov z celej Európy, ktorí ma dnes zvolili. Špeciálne ma teší, že je to úspech pre Slovensko. Prvýkrát sme získali takúto vysokú funkciu v EP, a mňa teší, že hlas Slovenska v európskej politike bude aj vďaka mojej práci opäť o niečo silnejší. Cestou k tomu, aby Slovensko prosperovalo, je odbornosť, poctivá robota a schopnosť spolupracovať s partnermi. Vtedy sa nám bude dariť doma, a vtedy budeme aj rovnocenným partnerom väčších krajín. Nie je dôvod, aby sme ticho sedeli v kúte,“ zdôraznil nový podpredseda EP Michal Šimečka.

V kampani pred víťaznými eurovoľbami v roku 2019 som sľúbil, že budem nielen hlasom Slovenska v Bruseli, ale že budem tiež prinášať európske témy na Slovensko a bojovať tu doma za záujmy našich občanov. V tomto duchu vykonávam celý svoj mandát. Navrhol som desiatky opatrení pre mladých ľudí trpiacich dopadmi pandémie, navštevujem slovenské nemocnice a školy, bojujem proti pokusom obmedziť na Slovensku práva žien či menšín, alebo proti nespravodlivým drakonickým trestom za marihuanu, ktorú naše zákony trestajú prísnejšie ako vraždy či korupciu. Som presvedčený, že z pozície podpredsedu europarlamentu bude môj hlas, ktorým sa zastávam ľudí, počuť ešte hlasnejšie,“ dodal podpredseda Šimečka.

Výsledky hlasovania v prvom kole voľby

Odovzdané hlasy: 691
Prázdne alebo neplatné hlasovacie hárky: 11
Platné odovzdané hlasy: 680
Absolútna väčšina platných odovzdaných hlasov potrebná na zvolenie: 341

Noví podpredsedovia Európskeho parlamentu zvolení v prvom kole voľby a ich prednostné poradie:
1. Othmar KARAS (EPP, AT): 536 hlasov
2. Pina PICIERNO (S&D, IT): 527 hlasov
3. Pedro SILVA PEREIRA (S&D, PT): 517 hlasov
4. Ewa KOPACZ (EPP, PL): 467 hlasov
5. Eva KAILI (S&D, EL): 454 hlasov
6. Evelyn REGNER (S&D, AT): 434 hlasov
7. Rainer WIELAND (EPP, DE): 432 hlasov
8. Katarina BARLEY (S&D, DE) :426 hlasov
9. Dita CHARANZOVÁ (RE, CZ): 406 hlasov

Nezvolení kandidáti v prvom kole voľby:

·  Michal ŠIMEČKA (RE, SK): 326 hlasov

·  Roberts ZĪLE (ECR, LV): 322 hlasov

·  Nicola BEER (Renew, DE): 315 hlasov

·  Dimitrios PAPADIMOULIS (Ľavica, EL): 299 hlasov

·  Heidi HAUTALA (Zelení/EFA, FI): 290 hlasov

·  Fabio Massimo CASTALDO (NI, IT): 275 hlasov

·  Marcel KOLAJA (Zelení/EFA, CZ): 247 hlasov

·  Mara BIZZOTTO (ID, IT): 173 hlasov

·  Lívia JÁRÓKA (NI, HU): 169 hlasov

Výsledky hlasovania v druhom kole voľby

Odovzdané hlasy: 698
Prázdne alebo neplatné hlasovacie hárky: 7
Platné odovzdané hlasy: 691
Absolútna väčšina platných odovzdaných hlasov potrebná na zvolenie: 346

Noví podpredsedovia Európskeho parlamentu zvolení v druhom kole voľby a ich prednostné poradie:

10. Michal ŠIMEČKA (RE, SK): 494 hlasov
11. Nicola BEER (RE, DE): 410 hlasov
12. Roberts ZĪLE (ECR, LV): 403 hlasov

Nezvolení kandidáti v druhom kole voľby:

·  Dimitrios PAPADIMOULIS (Ľavica, EL): 329 hlasov

·  Heidi HAUTALA (Zelení/EFA, FI): 294 hlasov

·  Fabio Massimo CASTALDO (NI, IT): 251 hlasov

·  Marcel KOLAJA (Zelení/EFA, CZ): 239 hlasov

·  Mara BIZZOTTO (ID, IT): 211 hlasov

 

Lívia JÁRÓKA (NI, HU) svoju kandidatúru po prvom kole voľby stiahla.

Výsledky hlasovania v treťom kole voľby

Odovzdané hlasy: 670
Prázdne alebo neplatné hlasovacie hárky: 12
Platné odovzdané hlasy: 658

Noví podpredsedovia Európskeho parlamentu zvolení v treťom kole voľby a ich prednostné poradie:

13. Dimitrios PAPADIMOULIS (Ľavica, EL): 492 hlasov
14. Heidi HAUTALA (Zelení/EFA, FI): 384 hlasov

Nezvolení kandidáti v druhom kole voľby:

·  Fabio Massimo CASTALDO (NI, IT): 247 hlasov

·  Mara BIZZOTTO (ID, IT): 193 hlasov

 

Marcel KOLAJA (Zelení/EFA, CZ) svoju kandidatúru po druhom kole voľby stiahol.

Post predsedu Európskeho parlamentu v skratke

Predsedníctvo Európskeho parlamentu pozostáva z predsedu, podpredsedov a kvestorov EP. Funkčné obdobie členov predsedníctva je dva a pol roka.

Predsedníctvo je zodpovedné za bezproblémové fungovanie Európskeho parlamentu. Vypracúva napríklad predbežný návrh rozpočtu Parlamentu a rozhoduje o administratívnych, personálnych a organizačných záležitostiach EP. Právomoci Predsedníctva upravuje článok 25 Rokovacieho poriadku EP.

Podpredsedovia navyše v prípade potreby zastupujú predsedu EP – predsedajú plenárnym zasadnutiam alebo reprezentujú Parlament na rôznych slávnostiach či oficiálnych aktoch (článok 23 Rokovacieho poriadku EP).

Zvolení  by mali odrážať rozdelenie poslancov do jednotlivých poslaneckých klubov (politických skupín), a teda celkové zloženie EP.

Zdroj: Európsky parlament