Skip to content
Menu
Menu

Formuláre daňových priznaní dostupné od 1. januára

(pv) – Od 1. januára 2022 budú k dispozícii viaceré elektronické formuláre daňových priznaní.  Finančná správa zverejní formuláre pre daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu A aj B, ako aj daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby. Finančná správa robila všetko pre to, aby boli formuláre pre klientov dostupné včas a mohli si tak komfortne splniť zákonom dané povinnosti.

Na portáli finančnej správy (Katalóg formulárov) nájdu klienti tlačivá a elektronické formuláre pre daň z príjmov fyzických osôb typu A aj B, ako aj pre daň z príjmov právnických osôb. Okrem toho bude klientom k dispozícii aj Oznámenie o reverznom hybridnom subjekte, Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva, Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva, Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky ako aj Všeobecné podania k účtovných závierkam v sústave jednoduchého a podvojného účtovníctva.

Finančná správa robila všetko pre to, aby včasným zverejnením formulárov zabezpečila komfort a spokojnosť pre svojich klientov.