Skip to content
Menu
Menu

K. Galek: Návrh ÚJD k spusteniu 3. bloku Mochoviec je dobrou správou

Rezort hospodárstva víta návrh, ktorý vydal Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR v súvislosti so spustením tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce. K návrhu, ktorý je oficiálnym dokumentom a predchádza samotnému druhostupňovému rozhodnutiu, budú mať teraz možnosť vyjadriť sa účastníci konania. 

„Sme radi, že pokračuje proces uvedenia 3. bloku do prevádzky. Ide o dôkaz, že celý proces je transparentný, s maximálnym dôrazom na bezpečnosť a dodržiavanie platnej legislatívy. Očakávame, že k tzv. draftu budú mať účastníci konania pripomienky, na ktoré bude ÚJD v spolupráci s držiteľom povolenia a manažmentom projektu pripravený transparentne reagovať,“ uviedol štátny tajomník MH SR Karol Galek.

Štátny tajomník pripomenul, že z pohľadu rezortu hospodárstva je dôležité, aby bol 3. blok jadrovej elektrárne Mochovce spustený v čo najskoršom termíne.

„Oceňujem vysokú profesionalitu ÚJD, ktorý je nezávislým orgánom a medzinárodne uznávanou autoritou v tejto oblasti. Vďaka tejto inštitúcii máme garanciu, že o bezpečnosť jadrovej elektrárne a obyvateľov bude postarané v maximálnej možnej miere. Práve dôslednosť ÚJD bude v konečnom dôsledku tým hlavným faktorom na rozptýlenie akýchkoľvek pochybností,“ uzavrel Karol Galek.

 Zdroj: MH SR