Skip to content
Menu
Menu

Komisia podpísala zmluvu na dodanie sľubných terapeutík na liečbu koronavírusu

Komisia podpísala rámcovú zmluvu o spoločnom obstarávaní s farmaceutickou spoločnosťou Eli Lilly na dodanie monoklonálnych protilátok pre pacientov s koronavírusom. Ide o najnovší vývoj v súvislosti s prvým portfóliom piatich sľubných terapeutík, ktoré Komisia oznámila v rámci stratégie EÚ v oblasti liečby ochorenia COVID-19 v júni 2021. Tento liek je v súčasnosti predmetom priebežného preskúmania Európskou agentúrou pre lieky. Osemnásť členských štátov sa zapojilo do spoločného obstarávania na nákup až 220 000 liekov.

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová uviedla: „Viac ako 73 % dospelej populácie v EÚ je v súčasnosti plne zaočkovaných a toto číslo sa ešte zvýši. Vakcíny však nemôžu byť našou jedinou odpoveďou na COVID-19. Ľudia sa ešte stále infikujú a zápasia s chorobou. Musíme pokračovať v našej práci, aby sme vakcínami predišli ochoreniu, a zároveň zabezpečili, že toto ochorenie dokážeme liečiť terapeutikami. Dnešným podpisom dávame bodku za naším tretím verejným obstarávaním a plníme záväzok v rámci liečebnej stratégie EÚ, ktorým je uľahčiť prístup pacientov s ochorením COVID-19 k najmodernejším liekom.“

Zatiaľ čo očkovanie zostáva najsilnejšou zbraňou proti vírusu a jeho variantom, terapeutiká zohrávajú pri liečbe ochorenia COVID-19 kľúčovú úlohu. Pomáhajú zachraňovať životy, urýchľujú zotavenie, skracujú dĺžku hospitalizácie a v konečnom dôsledku znižujú zaťaženie systémov zdravotnej starostlivosti.

Liek, ktorý vyrobila spoločnosť Eli Lilly, je kombináciou dvoch monoklonálnych protilátok (bamlanivimab a etesevimab) určenou na liečbu pacientov s koronavírusom, ktorí nepotrebujú kyslíkovú liečbu, ale je u nich vysoké riziko vážneho priebehu ochorenia COVID-19. Monoklonálne protilátky sú proteíny vyrobené v laboratóriu, ktoré napodobňujú schopnosť imunitného systému bojovať proti koronavírusu. Prichytia sa k spike proteínu, a tak zablokujú prichytenie vírusu k ľudským bunkám.

Na základe dohody EÚ o spoločnom obstarávaní sa Európskej komisii dosiaľ podarilo uzavrieť takmer 200 zmlúv na rôzne zdravotnícke protiopatrenia s kumulatívnou hodnotou viac ako 12 miliárd EUR. Na základe rámcovej zmluvy o spoločnom obstarávaní uzatvorenej so spoločnosťou Eli Lilly môžu členské štáty v prípade potreby zakúpiť kombinovaný liek bamlanivimab a etesevimab po tom, ako bolo preň vydané podmienečné povolenie na uvedenie na trh na úrovni EÚ Európskou agentúrou pre lieky alebo povolenie na núdzové použitie v príslušnom členskom štáte.

Zdroj: Európska komisia