Skip to content
Menu
Menu

Po kontrole pokladní tržba rastie

Kontrolóri finančnej správy skontrolovali minulý mesiac 822 podnikateľských subjektov, pričom nedodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) zistili v 139 prípadoch. Vinníkom udelili pokuty vo výške 35 210 eur.

Augustové kontroly registračných pokladníc opätovne ukázali, že podnikatelia najčastejšie porušujú zákon o používaní ERP tým, že neevidujú tržby. Kontrolóri preverili spolu 822 podnikateľských subjektov, pričom urobili 343 kontrolných nákupov a 479 online monitorovaní na mieste.

V týchto prípadoch kontrolór pozoruje na mieste situáciu v prevádzke a  prostredníctvom tabletu online monitoruje v systéme e-kasa zaznamenávanie tržieb  a vyhodnocuje stav počtu zákazníkov, ktorí vstúpili do prevádzky, resp. si zakúpili tovar alebo službu. Podnikateľ je tak pod kontrolou bez toho, aby o tom vedel. Pokiaľ kontrolór nemá pochybnosti o plnení povinnosti zo strany podnikateľa, kontrolný nákup nevykoná a neobmedzuje podnikateľa v jeho podnikateľskej činnosti.

Z uvedených 822 kontrol sa v 139 prípadoch ukázalo, že podnikatelia nedodržiavajú zákon o  používaní  ERP. Ide o 40,5% z celkového počtu kontrolných nákupov a 17% z celkového počtu kontrol vrátane monitorovania. V 102 prípadoch išlo o nezaevidovanie tržby, čo sa opätovne ukazuje ako najčastejšie porušovanie legislatívy. Kontrolóri uložili pokuty vo výške 35 210 eur. Urobili tiež 7 kontrol u podnikateľov,  ktorí v júli nezaevidovali tržbu. V dvoch prípadoch zistili opätovné porušenie zákona.

Ak porovnáme úroveň tržieb pred spustením akcie v júli a počas kontrolnej akcie v auguste, tak napríklad v jedálenských službách sme zaznamenali nárast tržieb o 3%, čo predstavuje sumu 2,1 milióna eur.

V sekcii pohostinstiev evidujeme však pokles tržieb o 1%, čo je 1,1 milióna eur. Samotný vývoj tržieb v kontrolovaných odvetviach neodráža automaticky vplyv kontrolnej akcie. Vzhľadom k tomu, že ide o sezónne odvetvia, významnú úlohu zohráva vplyv dovolenkovej sezóny a počasia.

Opätovne sa potvrdzuje, že kontrolné akcie majú zjavný efekt na správanie sa podnikateľských subjektov, čo dokazujú údaje z tržieb po kontrolnej akcii.  Podnikateľom, ktorých navštívili kontrolóri finančnej správy, stúpli tržby za dva týždne po kontrole oproti rovnakému obdobiu pred kontrolou o 7%. Počet vydaných pokladničných dokladov vzrástol o 13%.