Skip to content
Menu
Menu

Kontrolná akcia „Jablko“

(pv) – Takmer 6-tisíc kusov mobilného príslušenstva zaistili ozbrojení príslušníci finančnej správy v rámci kontrolnej akcie „JABLKO“. Začiatkom augusta tohto roka vykonali kontroly zamerané na porušenia práv duševného vlastníctva v 12 mestách po celom Slovensku.

Hliadky staníc colných úradov navštívili vytipované prevádzky predajní príslušenstiev a servisných stredísk pre mobilné telefóny a zaistili 5 801 kusov krytov, obalov, nabíjačiek, káblov, ochranných skiel, slúchadiel, náhradných batérií, displejov a puzdier na mobilné telefóny.

Hliadky colných úradov mali za úlohu skontrolovať 21 predajní a servisných stredísk a zaistiť mobilné príslušenstvo, pri ktorom vzniklo podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva k ochranným známkam Apple, Samsung a Popsocket. Podozrivé príslušenstvá a náhradné diely pre mobilné telefóny zaistili nakoniec v 17 predajniach a servisoch. V ostatných prevádzkach sa takýto tovar nenachádzal, alebo boli zatvorené či zrušené.

Porušovanie práv duševného vlastníctva spôsobuje značné hospodárske ujmy držiteľom týchto práv a falšované výrobky predstavujú hrozbu pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov. Colné orgány preto zohrávajú dôležitú úlohu pri zabraňovaní dovozu výrobkov, ktoré porušujú práva duševných vlastníkov, ako aj pri ich kontrole na vnútornom trhu.