Skip to content
Menu
Menu

S Európskym týždňom mobility 2022 prichádza aj výtvarná súťaž pre deti

Prečítať článok

V rámci Európskeho týždňa mobility pripravuje DPMP a.s. pre verejnosť viaceré zaujímavé aktivity, ktoré sa uskutočnia v septembri počas trvania kampane. Tento rok však ťažisko našich aktivít rozbiehame o niečo skôr – 22. augusta 2022, vyhlásením výtvarnej súťaže pre našich najmenších cestujúcich.

Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť a Mesto Prešov sa každoročne zapájajú do nadnárodnej kampane Európsky týždeň mobility (ETM), ktorá sa koná vždy od 16. do 22. septembra. Cieľom kampane je upútať pozornosť na ekologické formy prepravy, rozšíriť povedomie o tzv. udržateľnej a nežnej mobilite a prispieť tak k celkovej zmene nazerania na verejnú dopravu a ďalšie formy čistých a inteligentných dopravných riešení.

Výtvarná súťaž pre deti

V roku 2022 si v Prešove pripomíname viacero významných dopravných výročí, ktorým plánujeme zasvätiť aj túto súťaž. Dňa 13. mája 2022 sme si pripomenuli 60. výročie začatia prevádzky trolejbusovej dopravy v Prešove. Prešov bol na Slovensku v poradí druhým mestom, kde sa vybudovala trolejbusová prevádzka.

Dňa 22. novembra 2022 si pripomenieme ďalšie významné výročie – pred 30 rokmi sa trolejbusy po prvý raz pozreli na sídlisko Sekčov. Od roku 1992 premávali sekčovské trolejbusové linky 4, 8 a 38 v nezmenenej trase až do mája tohto roku. Ústredným motívom výtvarnej súťaže je preto trolejbusová doprava v Prešove.

Výtvarná súťaž je určená pre všetky deti do 12 rokov (vrátane) a ich úlohou je nakresliť alebo namaľovať obrázok (vo formáte A3) na niektorú z týchto troch tém:

Spoznávame Prešov trolejbusom

  • Učíme sa cestovať zodpovedne
  • Lepšia dostupnosť

Zostavená komisia bude vyberať 3 najlepšie práce v dvoch vekových kategóriách: do 6 rokov a od 7 do 12 rokov. Na všetkých výhercov čaká exkurzia vo vozovni DPMP, a.s. a zaujímavé darčekové balíčky.

Originálny obrázok vo formáte A3 môžete doručiť na adresu DPMP, a.s., prípadne do zberného boxu v predajni cestovných lístkov na Weberovej ul. č. 2 (Po – Pi, 7:00 – 17:00). Zberný box sa nachádza pri vstupe do predajne a prezrieť si ho môžete aj v galérii nižšie. Posledný deň, kedy je možné obrázok doručiť, pripadá na 19. september 2022 (pondelok).

Na obrázok nezabudnite uviesť meno, priezvisko a vek dieťaťa (autora obrázku), telefónne číslo a e-mailovú adresu na zákonného zástupcu dieťaťa, aby sme Vás v prípade výhry vedeli kontaktovať. Všetky doručené obrázky budú po ukončení súťaže umiestnené do informačných vitrín v našich autobusoch a trolejbusoch. Na webovej stránke DPMP, a .s. bude uverejnený zoznam vozidiel s umiestnením jednotlivých obrázkov.

Podrobné informácie o termínoch nájdete v našom plagáte.

Zdroj: DPMP, a. s.