Skip to content
Menu
Menu

Mama hotel stále vyhráva u množstva mladých Európanov

Viete kedy opúšťajú mladí ľudia v Európe svoje rodičovské hniezda? Zostávajú bývať s rodičmi dlh Viete kedy opúšťajú mladí ľudia v Európe svoje rodičovské hniezda? Zostávajú bývať s rodičmi dlhšie mladé Európanky či Európania? V niektorých častiach Európy sa od rodičov ich deti odsťahujú už pred dovŕšením dvadsiatky, v iných častiach si s osamostatnením sa od rodičov radšej počkajú až po tridsiatke. A ako sú na tom mladí Slováci a Slovenky?

Pri príležitosti Medzinárodného dňa mládeže Eurostat skúmal priemerný vek, v ktorom mladí ľudia opúšťajú rodičovskú domácnosť. V roku 2020 sa mladí ľudia v celej EÚ odsťahovali od rodičov v priemere vo veku 26,4 rokov. Tento priemer sa však v jednotlivých členských štátoch EÚ líši.

Najneskôr zo všetkých v Európe opúšťajú domáce hniezdo mladí Chorváti a Chorvátky, a to okolo veku 32,4 rokov, Slováci a Slovenky vo veku 30,9 rokov, podobne ako mladí ľudia na Malte a v Taliansku (v oboch prípadoch okolo veku 30,2 rokov) a v Portugalsku s oslavou 30. narodenín.

Na druhej strane, mladí ľudia v Dánsku, Luxembursku a Švédsku sa  veľmi ponáhľajú a od rodičov sa sťahujú medzi prvými v EÚ. Švédi už vo veku 17, 5 roka; Luxemburčania vo veku 19,8 rokov a Dáni v priemere vo veku 21,2 rokov.

Zo zistení prieskumu Eurostatu teda vyplýva, že v severnej a západnej Európe žijú mladí ľudia s rodičmi kratšie, zatiaľ čo v južnej a východnej Európe sa mladým od rodičov až tak skoro ísť nechce. Vo väčšine severných a západných krajín mladí ľudia opúšťajú rodičovský domov v priemere do polovice svojich dvadsiatich rokov, zatiaľ čo v južných a východných krajinách EÚ bol priemerný vek opustenia mama hotela koncom dvadsiatky alebo začiatkom tridsiatky.

Muži zostávajú bývať s rodičmi dlhšie ako ženy  

V EÚ opúšťajú muži rodičovské hniezdo v priemere vo veku 27,4 rokov a ženy vo veku 25,4 rokov. Tento trend sa objavil vo všetkých krajinách Únie, t. j. mladé ženy sa od rodičov sťahujú skôr ako mladí muži. Jedinou výnimkou bolo Švédsko, kde sa mladé Švédky odsťahovali od rodičov v priemere o 0,1 roka neskôr oproti mladým Švédom. No zdá sa, že výnimka potvrdzuje pravidlo.

Najväčšie rodové rozdiely sa zistili v Rumunsku, kde sa mladí muži odsťahovali od rodičov vo veku 30,0 rokov; zatiaľ čo ženy už vo veku 25,5 roka (rozdiel bol teda až 4,5 roka). Nasledovalo Bulharsko s rozdielom 4,2 rokov, pričom muži sa odsťahovali priemerne vo veku 32 rokov a ženy 27,8 roka. V Chorvátsku sa mladí muži aj ženy sťahujú od rodičov najneskôr z celej EÚ – muži vo veku 34,0 a ženy vo veku 30,9 roka (rodový rozdiel je tu 3,1 roka).

Najmenší rozdiel medzi mužmi a ženami zaznamenali vo Švédsku (0,1 roka), Luxembursku (0,4 roka) a Estónsku (0,5 roka). Rodový rozdiel bol väčší v krajinách, v ktorých sa mladí ľudia sťahovali z rodičovského domova neskôr a menší v krajinách, kde mali tendenciu sa odsťahovať skôr.

Zdroj: Európska komisia