Skip to content
Menu
Menu

MESTO SLEDUJE, INÍ KONAJÚ

Jednou z hlavných tém dneška je koronavirus COVID-19. Je už v susednom Česku, Poľsku, Rakúsku a Ukrajine. V mnohých krajinách sa prijímajú rôzne opatrenia. Rušia sa športové podujatia (svetový pohár v biatlone bez divákov, formula 1 , uvažuje sa o MS v hokeji, letná olympiáda je v ohrození a pod.). Obmedzujú sa akcie s väčším počtom ľudí. Hoci to nikto nepripúšťa, začína sa šíriť panika. Ľudia si robia zásoby potravín a vody, zmizli zásoby dezinfekčných prostriedkov, priekupníči sa s rúškami.
Na Slovensku sa začali kontroly cestujúci na letiskách, hraničných prechodoch, mnohé samosprávy reagujú na dianie vo svojich zariadeniach, vyzývajú, aby tí, ktorí navštívili rizikové oblasti sami dodržiavali karantému.
A preto nás zaujímalo, ako k danej situácii pristupuje Mestský úrad v Prešove. Odpoveď nás mierne zaskočila: „Mesto Prešov situáciu v súvislosti s koronavírusom pozorne sleduje a v prípade ohrozenia je pripravené operatívne reagovať podľa nariadení a usmernení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove. V rámci osvety aktuálne komunikujeme občanom zoznam odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva, a to prostredníctvom webovej stránky a sociálnych sietí mesta Prešov,“ sprostredkoval námstanovisko hovorca radnice Vladimír Tomek.
Len všeobecné odporúčania
Hovorca Tomek zároveň radil, aby sme o viac informácií žiadali na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Prešove, alebo na Úrade verejného zdravotníctva SR, prípadne na Tlačovom odbore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, alebo Tlačovom odbore Ministerstva zdravotníctva SR.
Pasívne mesto
Je zvláštne, že mesto Prešov okolnosti len sleduje a to už máme v nemocnici štyroch pacientov na infekčnom oddelení s podozrením na koronavírus. Výsledky ich testov by mali byť známe do 48 hodín, ale takmer vo všetkých nemocniciach sú už pacienti s podozrením, preto jediné referenčné laboratórium v Bratislave musí posúdiť veľa vzoriek. Avizovali, že výsledky budú možno až v pondelok.
Množstvo Prešovčanov je v rámci jarných prázdnin v Taliansku, či iných destináciách, kde tento vírus už je.
Len ZŠ Šmeralova na svojej stránke vydala dôležitý oznam. „V prípade, že žiaci alebo zamestnanci ZŠ Šmeralova boli a vrátili sa z oblasti, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, alebo prišli do kontaktu s osobami, ktoré sa nachádzali v uvedených oblastiach, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch kontrolovať svoj zdravotný stav,“ uvádza vedenie školy a dodáva všeobecné informácie o príznakoch koronavírusu, karanténe aj opatreniach na ochranu pred nákazou.
Možno trocha prevencie a aktívnejší prístup smerom k zdraviu obyvateľov by bol na mieste. Netreba ísť ďaleko. Len 25 km do Košíc, kde už pristúpili k dezinfekcii vozidiel MHD. Opatrenia sa prijímajú v školách, predškolských zariadeniach, na magistráte aj vo firmách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Takýchto príkladov je už na Slovensku viac. Mesto však zaujalo pozorovací módus. Vyzerá to tak, že je lepšie riešiť dôsledok, ako mu predchádzať, či znížiť šance k šíreniu COVID-19. Veď ako vždy, občan je až na tom poslednom mieste.
Patrik Tomič
Ilustračné foto: www

Popis k foto: Cestujúcich na slovenských letiskách kontrolujú.