Skip to content
Menu
Menu

Pastiersky list kňazom a veriacim Prešovskej archieparchie ohľadom nových obmedzení

Prečítať článok

„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 28).

Drahí spolubratia v kňazskej a rehoľnej službe, drahí naši veriaci. Všetkých vás srdečne pozdravujem v tomto ťažkom čase, keď na nás znova dolieha zákaz slávenia sv. liturgií kvôli šíreniu nákazy Covid 19.

Kňazi však naďalej slávia sv. liturgie súkromne a všetci sa snažme mať z nich duchovný osoh. Hoci sa nemôžeme zúčastňovať sv. liturgií, ale modliť sa a adorovať môžeme. Preto vyzývam všetkých kňazov, aby sa postarali o to, aby chrámy vo farnostiach boli celý deň otvorené, aby eucharistický Ježiš Kristus bol dostupný k adorácii pre všetkých veriacich.

Sám kňaz má ísť príkladom svojim veriacim. Preto povzbudzujem všetkých kňazov a rehoľníkov, aby svoje osobné modlitby a modlitby Cirkvi, čiže modlitby časoslova, vykonávali v chráme, aby boli povzbudením pre veriacich. Kňazov vyzývam aby žehnali, veľa žehnali, aby sa nebáli dávať ľuďom svoje požehnanie. Veď vďaka kňazskému požehnaniu sú poklady milosrdnej dobroty ukryté v Ježišovom Srdci vyliate do duší tých, ktorí sú rukami kňaza žehnaní. (Benediktin: In sinu Jesu, Hesperion, 2017.)

Tiež všetkých kňazov povzbudzujem, aby vyzývali svojich veriacich prichádzať do chrámu vo svojom voľnom čase cez deň na modlitbu pred Bohostánkom. V Eucharistii Ježiš čaká na každého veriaceho ako lekár i ako liek. Preto nech vyhľadávajú Eucharistického Ježiša v bohostánku všetci tí, ktorí sú chorí na tele i na duši a Ježiš ich uzdraví zo všetkého zla, ktoré na nich dolieha.

A veriacich v tomto mimoriadnom čase tiež povzbudzujme k osobnej modlitbe pred Eucharistickým Kristom v prvom rade za ukončenie šírenia pandémie.

Terajšie obmedzenie – zákaz slávenia sv. liturgií však môže byť aj veľmi vzácny čas pre osobnú dôvernú jednotu s Ježišom, kedy sa môžeme naučiť ďakovať Bohu za jeho dary a milosti, odprosovať ho za svoje hriechy a slabosti a tiež ho prosiť o potrebné milosti pre seba i pre svojich blížnych.

Drahí bratia v kňazskej službe, povzbuďte veriacich, aby si so sebou do chrámu prinášali Sväté Písmo, aby čítali z neho a rozjímali nad Božím slovom. Tak môžu nadobudnúť veľmi vzácnu skúsenosť, keď sa môžu započúvať do slov Ježiša Krista a môžu nimi sýtiť svoju dušu. A mesiac október nás zvlášť vyzýva, aby sme sa modlili sv. ruženec najlepšie v rodinnom kruhu, alebo aj sami v chráme.

Všetkým vám, drahí naši veriaci, zo srdca žehnám, aby ste neklesali na duchu, ale naopak, využili k duchovnému dobru všetky duchovné prostriedky, ktoré môžete využiť k prehĺbeniu svojej jednoty s Pánom Ježišom.

Kristus medzi nami!

Ján Babjak SJ,
prešovský arcibiskup metropolita