Skip to content
Menu
Menu

Podvody na senioroch

Policajný zbor upozorňuje občanov, najmä seniorov na neustále zaznamenávanie podvodov a krádeží páchaných na starších občanoch (dôchodcoch) pod vymyslenými legendami s rôznymi emotívnymi príbehmi, ktorými sa podvodníci snažia získať dôveru seniorov, dostať sa do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli od nich podvodne vylákať alebo ich okradnúť o celoživotné úspory.  

Podvodníci dlhodobo a cielene volajú seniorom na ich pevné linky alebo mobily ako ich príbuzní alebo známi (vnuk, syn, brat, sused, spolužiak) a súrne žiadajú požičať peniaze na rôzne účely (napr. kúpa auta, nehnuteľnosti, elektroniky).

V ostatnom období podvodníci volajú aj v neskorých nočných hodinách alebo skorých ranných hodinách a predstavujú sa lekári alebo zdravotné sestry.  Seniorom oznámia, že ich príbuzný spôsobil dopravnú nehodu, leží v nemocnici, nemôže komunikovať, lebo si pri nehode odhryzol jazyk a súrne potrebuje peniaze na vyplatenie škody, ošetrenie a neoznámenie prípadu polícii. Seniorov dôrazne žiadajú, aby nikoho nekontaktovali, s nikým túto záležitosť nepreberali, lebo ich príbuzný bude mať z toho problémy a môže ísť do väzenia, pretože šoféroval pod vplyvom alkoholu a pri nehode ťažko zranil dieťa alebo tehotnú ženu.

Páchatelia úmyselne volajú niekoľkokrát za sebou, aby znemožnili seniorovi preveriť u  svojich príbuzných skutočností, ktoré uvádzajú pri telefonickej komunikácií. Pre peniaze si páchatelia chodia osobne k seniorom alebo ich žiadajú, aby ich priniesli na určené miesto, sú prípady, kedy k seniorom pošlú taxík.

V súčasnej dobe však podvodníci žiadajú seniorov, aby peniaze zasielali na konkrétne účty v bankách (najmä v Tatra banke) alebo ich posielali cez finančnú službu Western Union (najmä v Poštovej banke). Konkrétne číslo účtu páchatelia oznámia seniorom v telefóne alebo im ho zašlú SMS, pričom zdôraznia seniorom aby nikomu nehovorili na aký účel potrebujú peniaze.

V tejto súvislosti Policajný zbor:

  1. upozorňuje seniorov, aby neverili neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú z rôznych príčin a žiadajú od nich peniaze,
  2. žiada seniorov, aby si skutočnosti uvádzané v telefóne neznámou osobou ihneď overili telefonicky u svojich príbuzných – obratom im zavolali,
  3. vyzýva seniorov, aby nevyberali svoje finančné úspory pre cudzie osoby, nedávali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nevkladali peniaze na cudzie účty a neposielali neznámym osobám peniaze cez finančnú službu Western Union,
  4. odporúča seniorom, aby v týchto prípadoch ihneď kontaktovali políciu na čísle 158.

V nemalej miere sú Policajným zborom zaznamenávané i prípady, kedy páchatelia oslovujú seniorov ako pracovníci elektrární, vodární, plynární, sociálnych úradov, či iných inštitúcií, ktorí prišli vrátiť preplatok, vyplatiť sociálny príspevok, zvýšiť dôchodok alebo kontrolovať stav elektromeru a podobne.

Taktiež vystupujú ako cudzinci, ktorí sa pýtajú na cestu do nemocnice a následne pýtajú peniaze na operáciu ich príbuzného, ktorý mal dopravnú nehodu s kamiónom, leží v nemocnici a je v kritickom stave. V neposlednom rade páchatelia vystupujú ako podomoví predajcovia a ponúkajú na predaj rôzny tovar (napr. vlnené prikrývky, masážne stroje, zdravotnícke pomôcky, hrnce, nože) a ponúkajú tovar seniorom za výrazné zľavy alebo darčeky zadarmo.

Podvodníci vždy cielene predložia seniorovi bankovku vyššej nominálnej hodnoty a poprosia ho, aby im z nej vydal. Následne sledujú seniora, kde má ukryté úspory a v nepozorovanej chvíli alebo odpútaním jeho pozornosti ho okradnú.

Vyskytujú sa i prípady, kedy podvodníci oslovujú seniorov ako liečitelia a ponúkajú im pomoc pri ich zdravotných problémoch.

Policajný zbor aj v tejto súvislosti upozorňuje a vyzýva seniorov, aby nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote, nevyberali pred nimi peniaze, nerozmieňali im peniaze, neverili a nepodľahli ich rôznym manipulatívnym technikám, pod  ktorými  sa  snažia  od  nich  vylákať  peniaze  (často  ich  celoživotné  úspory).  Zároveň  žiada  seniorov,  aby v obdobných prípadoch kontaktovali políciu na čísle 158.

Zdroj: PZ SR