Skip to content
Menu
Menu

Poznáme finalistov jubilejného 15. ročníka Roma Spirit!

Ocenenie Roma Spirit 2023 prináša ďalšie úspešné príklady ako podporiť jednotlivcov i celé komunity, či ako pristupovať k budovaniu spokojného spolunažívania rôznorodých skupín obyvateľstva a plné priehrštie inšpiratívnych osobných príbehov.

O priazeň poroty zabojuje silná finálová zostava 21 nominácií. V kategórii Mimovládna organizácia sú finalistami organizácia z Dobšinej Detstvo deťom, nezisková organizácia z Banskej Štiavnice Šukar Dživipen a Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n. o. z Prievidze.

V kategórii Spoločnosť a zamestnávateľ nazrieme do Zdravých regiónov – štátna príspevková organizácia MZ SR, dozvieme sa málo publikované informácie o mäsokombináte TAURIS, a.s. a spoločnosti Marius Pedersen, a.s. prevádzka Banská Bystrica. Kategória Obec a mesto prináša úspešné príklady z obce Bystré, Veľkej Lomnice, či košického mestského sídliska Luník IX.

Silnú zostavu v kategórii Osobnosť tvoria pedagogička Ildikó Kotlárová z Fiľakova, vedkyňa Paulína Slepčíková z Košíc a výskumník a ekonóm Andrey Ivanov z Bratislavy. V kategórii Médiá sa vo finálovej trojke stretli spevák a moderátor Dušan Berky alias Šorty, publicista a redaktor Roman Goroľ a projekt Príbehy bez hraníc – Mediálny inkubátor.

O ocenenie v kategórii Kultúra sa uchádzajú umelkyňa a hudobníčka Barbora Botošová, hudobné zoskupenie Júlia Kozáková – Manuša a Múzeum holokaustu v Seredi.  Kto nakoniec najvyššie ocenenie získa rozhodne medzinárodná Odborná porota.

O tom, či ocenenie v kategórii Čin roka získa Natália Gažiová žiačka, ktorá pomohla mladíkovi v núdzi, babica Helena Dunková, ktorá podala pomocnú ruku rodiacej matke v ťažkých domácich podmienkach alebo občiansky aktivisti z Internátnej 12, ktorí sa dlhodobo zasadzujú o skultivovanie nájomného domu rozhodne Porota Čin roka.

Mená laureátov ocenenia Roma Spirit 2023 sa dozvieme 25. novembra počas slávnostného galavečera odovzdávania ocenení v Národnom divadle Košice. Záznam z Roma Spirit 2023 odvysiela RTVS v predvečer Medzinárodného dňa ľudských práv,  9. decembra o 20.35 na Dvojke.

Vyhlasovateľmi Roma Spirit 2023 sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka Slovenskej republiky, Zuzana Čaputová.

Finalisti Roma Spirit 2023

***Kategória Mimovládna organizácia

Detstvo deťom, o.z., Dobšiná

Organizácia už dlhodobo odhodlane pristupuje k podpore a včasnej intervencii v rodinách s deťmi ohrozenými chudobou. Inšpiratívny je najmä prístup k ranej starostlivosti a k vytváraniu bezpečného priestoru pre matky a deti z marginalizovaného prostredia.

Šukar Dživipen, n.o., Banská Štiavnica

Už dlhodobo sa neoblomná komunitná práca v lokalitách Šobov a Povrazník spája s organizáciou Šukar Dživipen. V rámci rôznorodého a efektívneho využívania komunitného organizovania aktivizujú miestne obyvateľstvo a darí sa im zapájať aj obyvateľov z majority.

Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n.o., Prievidza

Ucelený prístup k inklúzii, realizácii nízkoprahových služieb a rozsah intervencií s aktívnym zapojením samotných klientov, aj tak by sme mohli opísať aktivity organizácie. Príkladná je systematická neúnavná a širokospektrálna práca pre deti, mládež a dospelých.

***Kategória Spoločnosť a zamestnávateľ

Zdravé regióny – štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Bratislava

Organizácia sa venuje zdravotnej mediácii a zlepšovaniu zdravia obyvateľov segregovaných komunít. Je príkladom zamestnávania Rómov a ich následnej podpory pri dosahovaní kvalifikačných požiadaviek a zvyšovania zamestnanosti priamo v komunitách.

TAURIS, a.s., Rimavská Sobota

Spoločnosť známa spracovaním mäsa a mäsových výrobkov, stavia na komplexnej podpore a rovnom prístupe k zamestnaniu, počas ale aj mimo pracovného pomeru. Významnou je ajaktívna podpora komunitného života a rozsah realizovanej charitatívnej podpory.

Marius Pedersen, a.s., prevádzka Banská Bystrica

Vďaka vytváraniu rovných príležitostí s rešpektujúcim a priateľským prístupom pre všetkých zamestnancov vytvára spoločnosť príkladné inkluzívne pracovné prostredie a zvyšuje zamestnanosť v regióne.

***Kategória Obec a mesto

Obec Bystré

Obec sa dlhodobo aktívne venuje desegregácii a začleňovaniu Rómov. Pre zlepšenie životných podmienok obyvateľov, v prospech príkladného spolužitia a taktiež na obnovenie a rozvoj obce, obec aktívne a efektívne využíva všetky dostupné zdroje a projekty.

Mestská časť Košice – Luník IX
Mestská časť s viac ako sedem tisíc obyvateľmi vďaka činorodému vedeniu, podpore mesta a spolupráci viacerých aktérov zaznamenala výrazný posun. Výsledky, ako zvýšená kvalita bývania s funkčným osvetlením, bez hromadiacich sa smetí a dlhov, postupne pomáhajú prebíjať stereotypný obraz sídliska.

Obec Veľká Lomnica

Posunúť vpred a podporiť komunitu viac ako päť tisíc ľudí žijúcich v ťažkých podmienkach si vyžaduje dlhodobú mravenčiu prácu širokého spektra aktérov. Nevšedná je konzistencia pomoci a spolupráce mimovládnych organizácií, zamestnávateľov a lokálnej správy v prospech zlepšovania podmienok v obci.

***Kategória Osobnosť

Ildikó Kotlárová, Fiľakovo

Viac ako 30 rokov zanietenej pedagogickej aj mimoškolskej práce sa významne zapísalo do životov mnohých žiakov. Inšpiruje vlastným príkladom a životnou cestou, schopnosťou prekročiť zaužívané hranice a vydať sa neoblomne za svojim cieľom.

Paulína Slepčíková, Košice

Inšpiratívny príbeh mladej ženy, matky a úspešnej vedkyne v oblasti organickej chémie si zaslúži pozornosť a rešpekt. Prešla dlhú cestu, plnú prekážok, aby dnes svojimi odbornými skúsenosťami prispievala k zlepšovaniu kvality života a k pozitívnej prezentácii Slovenska.

Andrey Ivanov, Bratislava

Výskumník a ekonóm sa už viac ako dve desaťročia venuje presadzovaniu údajov, ktoré informujú politiky a dokážu merať pokrok. Mimoriadne je jeho úsilie, aby sa začlenenie Rómov viac zakladalo na dôkazoch a faktoch a menej na mýtoch a utópiách.

***Kategória Médiá

Dušan Berky alias Šorty, Bratislava

Spevák, influencer a úspešný moderátor v mainstreamovom rádiu nás často baví svojimi improvizáciami, či zábavnými aktivitami. Vďaka svojej otvorenosti a úprimnosti vo verejnom a mediálnom priestore má silu motivovať aj svojim životným príbehom. 

Roman Goroľ, Košice

Profesionálna a zanietená publicistická a redaktorská tvorba je úzko spätá najmä s redakciou Národnostného vysielania. Pozoruhodné sú takmer všetky aktivity naprieč širokým spektrom – preklady hier, tvorba scenárov, či originálna dramatická a dokumentárna tvorba.

Príbehy bez hraníc – Mediálny inkubátor, Art Society, s.r.o. (SK), GLAFKA s.r.o. (CZ)

Mediálny inkubátor vytvára zmysluplný, kreatívny prístupu k rozvoju mediálnej gramotnosti a k vzdelávaniu mladých mediálnych tvorcov. Poskytuje priestor pre sebarealizáciu rómskej mládeže a prináša zaujímavé príbehy zo života Rómov.

***Kategória Kultúra

Múzeum holokaustu v Seredi

Výstava Prenasledovanie Rómov v období slovenského štátu a rovnomenná publikácia, či ďalšie edukatívne aktivity a programy pre žiakov aj širokú verejnosť, autenticky približujú zločiny namierené proti Rómom a pomáhajú budovať vnímavejšiu spoločnosť.

Barbora Botošová, Bratislava

Umelkyňa a hudobníčka si získa srdce nejedného poslucháča. Jej dlhodobý umelecký prínos, ale aj široký záber v oblasti vzdelávania mládeže, významným spôsobom prispieva k popularizácii a rozvoju rómskej kultúry.

Júlia Kozáková – Manuša, Bratislava

Hudobné zoskupenie pod vedením speváčky Júlie Kozákovej nám na svojom debutovom albume Manuša prináša hĺbku a krásu rómskej kultúry. CD je plné originálne spracovaných rómskych piesní v súčasnej podobe so žánrovým presahom k starým ľudovým piesňam.

***Kategória Čin roka

Natália Gažiová, Košice

Byť v pravý čas na pravom mieste, neodvrátiť sa a poskytnúť potrebnú pomoc. Svojou ochotou a duchaprítomnosťou pomohla žiačka deviateho ročníka mladíkovi na autobusovej zastávke a privolala potrebnú pomoc.

Helena Dunková, Rudňany

Babica Helena už dlhodobo nezištne podporuje a pomáha obyvateľom lokality Rudňany – Zabíjanec. Jej pomoc potrebovala aj matka počas pôrodu, v ťažkých domácich podmienkach. Na svet prišlo zdravé bábätko, ku ktorému prišla zavolaná záchranná služba.

Internátna 12, Banská Bystrica

Aktívny občiansky prístup prináša ovocie. Riešenie dlhodobo zanedbávanej starostlivosti o nájomný bytový dom sa podarilo zabezpečiť vďaka osobnému a neoblomnému prístupu obyvateľov domu. Vďaka ich snahe sa začali na dome vykonávať prvé opravy a zlepšili tým život všetkým obyvateľom.

Michaela Miháliková