Skip to content
Menu
Menu

PRE KORONAVÍRUS SA RUŠIA KULTÚRNE AJ ŠPORTOVÉ AKCIE, ŠKOLY PRIJALI AJ VLASTNÉ OPATRENIA

Radnica vydala v meste Prešov zákaz organizovať spoločenské, kultúrne a športové podujatia, ktorých je organizátorom. Zároveň odporúča právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území mesta Prešov obmedziť hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia. Taktiež platí zákaz návštev v zariadeniach pre seniorov, denných centrách a v denných stacionároch. Do odvolania budú zatvorené komunitné centrá. Usmernenia úrad vydal aj školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Presúva sa termín finálového kola súťaže Talent základných škôl regiónu Šariš, rovnako aj plánované oslavy MDŽ pre seniorov, Deň učiteľov či Metodický deň. Rušia sa školské výlety a exkurzie, dočasne tiež aj výučba v základných umeleckých školách. Mesto Prešov taktiež odporúča obyvateľom využiť telefonické, prípadne elektronické vybavovanie potrebných náležitostí na Mestskom úrade.
Preventívne odporúčania
Primátorka mesta Prešov vyzvala školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov a tiež zariadenia pre seniorov na zavedenie preventívnych odporúčaní, ktoré nariadilo Ministerstvo zdravotníctva SR:
• zvýšená hygiena a dezinfekcia povrchov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov a v zariadeniach pre seniorov,
• dočasné zrušenie školských exkurzií a výletov,
• obmedzenie hromadných podujatí, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia,
• zákaz návštev v zariadeniach pre seniorov, predbežne do 31. marca 2020.
Na základe žiadosti Ústredného krízového štábu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 prijíma mesto Prešov nasledujúce opatrenia:
• Obmedzujeme organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí vo svojej pôsobnosti.
• Odporúčame právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území mesta Prešov obmedziť hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia.
• Vyzývame zvolávateľov verejných zhromaždení, aby prijali také opatrenia, ktoré zabránia potenciálnemu šíreniu nového koronavírusu na zhromaždení.
Školy prijali aj vlastné opatrenia
V ZŠ na Kúpeľnej ulici okrem bežných opatrení dočasne pozastavili aj výdaj stravy do obedárov. „Platí to od 10. do 31. marca. Chceli sme tým zabrániť prípadnej kontaminácii, lebo rodičia prinášajú obedáre z rôzneho prostredia, nemáme možnosť kontroly,“ vysvetlila riaditeľka školy Eva Bilišňanská. Všetky hromadné podujatia zrušili, lyžiarsky zájazd absolvovali ešte pred jarnými prázdninami a žiakov poučili ako majú dodržiavať zvýšené hygienické opatrenia.
V ZŠ Šmeralova vedenie školy upozornilo, že ak žiaci alebo zamestnanci boli a vrátili sa v najbližšom čase z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, alebo prišli do kontaktu s osobami, ktoré sa nachádzali v uvedených oblastiach, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch kontrolovať svoj zdravotný stav. Pri zistení príznakov ako je zvýšená teplota nad 38 °C, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie musia ostať doma, nechodiť k lekárovi, ale kontaktovať ho telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi. V prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť, alebo na infekčné oddelenie. V prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe. Prijali tiež zvýšené hygienické opatrenia. Zaujímalo nás tiež, či zrušili všetky hromadné podujatia a ukázalo sa, že časť žiakov je práve na lyžiarskom zájazde v Tatranskej Lomnici. „Po konzultácii s rodičmi, ešte počas jarných prázdnin, sme zo zájazdu vylúčili deti, ktoré boli v krajinách, kde bol potvrdený koronavírus. Ešte pred odchodom sme každému zmerali teplotu a posúdili momentálny zdravotný stav. Dbáme na zvýšenú hygienu a žiaci sú pod dohľadom lekára, ale počítame aj s tým, že v prípade nutnosti sa zo zájazdu vrátime skôr,“ povedal nám riaditeľ školy Ľubomír Bodnár. Poznamenal, že na svahu sa lyžujú žiaci z viacerých škôl, stredisko je plné.
Jedna z najväčších základných škôl v meste, ZŠ Šrobárova, okrem bežných opatrení vydala aj zákaz vstupu rodičov do vestibulu školy a apelovali na nich, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi ochorenia. Riaditeľ Ján Mačej tiež vydal príkaz na pravidelnú dezinfekciu školy, dokonca niekoľkokrát denne.
Voľby sa opatrení netýkajú?
Zaujímavé je, že práve v čase všetkých spomínaných opatrení ZŠ Bajkalská včera organizovala voľby do Rady školy, po ktorej sa mali uskutočniť rodičovské aktívy v triedach 1. – 9. ročníka s dôrazom na to, že účasť je nevyhnutná. Riaditeľka Slávka Dudinská na stránke školy len upozornila rodičov, že ak boli v krajinách s potvrdeným koronavírusom, aby zvážili svoju účasť na voľbách a triednych aktívoch. Na sociálnej sieti nás oslovil jeden z rodičov a podelil sa s nami o názor. „Chcel by som poukázať na „schopnosť“ nášho mesta a prístup k prevencii proti šíreniu koronavírusu. Škola, ktorej zriaďovateľom je mesto dostala príkazom uskutočniť plenárne zasadnutie rodičov, pretože na 10. marca boli plánované voľby do Rady školy. Aj napriek tomu, že niekoľko rodičov aj žiakov bolo cez prázdniny v zahraničí, sú povinní prísť na plenárne zasadnutie. Načo potom škola sprísňuje hygienické opatrenia, dezinfikuje priestory a míňa peniaze z rozpočtu, aby chránila žiakov, keď mesto dovolí, aby sa za jednu hodinu premlelo v škole 200 rodičov, ktorí sú v kontakte s množstvom iných ľudí počas dňa?“ píše náš čitateľ.
Anna Košuthová
Foto: www, pk