Skip to content
Menu
Menu

REŠTAURÁTOR MÁ V RUKÁCH KULTÚRNY MAJETOK VEĽKEJ HODNOTY

Šarišská galéria v Prešove je galerijným pracoviskom regiónu, najvýznamnejšou zberateľskou vedecko-výskumnou a kultúrno-vzdelávacou inštitúciou. Jej založením v roku 1956 vznikla povinnosť, mimo jej základnej výstavnej činnosti, vytvoriť funkciu reštaurátora konzervátora, ktorý chráni a ošetruje zbierkový fond predstavujúci v súčasnosti vyše 4 400 diel.
Reštaurovanie je povolanie vyžadujúce rozsiahlu prípravu a špeciálny prístup. Vkladá do rúk reštaurátora kultúrny majetok veľkej hodnoty a historického významu. Byť hoden týchto požiadaviek vyžaduje veľký zmysel pre morálnu zodpovednosť voči umeleckým dielam. Reštaurátor vo svojej práci rešpektuje integritu umeleckého diela s ohľadom na jeho estetickú a historickú hodnotu, ako aj podstatu.
Reštaurátor je povinný zvoliť taký pracovný prístup, ktorý zodpovedá záujmu umeleckého diela, zachováva vo svojej práci princíp reverzibility, čo znamená, že sa vyhýba takým postupom a materiálom, ktoré môžu ohroziť fyzickú celistvosť diela. Dôležitou súčasťou práce reštaurátora sú konzultácie s kunsthistorikom, znalcom umenia, pri riešení estetických a umelecko – historických problémov pri ukončení celkového výrazu reštaurovaného diela.
Zasiahli do diel v depozitári
Reštaurátorská správa je neoddeliteľnou súčasťou reštaurovaného diela. Vyžaduje spoluprácu s fotografom a mapuje celý proces reštaurovania a jeho ukončenia pre budúcnosť a vývoj diela. V Šarišskej galérii v Prešove sa vystriedala celá plejáda reštaurátorov. Akad. mal. Ondrej Ivan, T. Sučková, M. Jusková, M. Markov, Akad. mal. Jaroslav Rešovský, ktorí zasiahli do života diel v bohatom galerijnom depozitári. Zbierkový fond obsahuje diela vysokej umeleckej hodnoty 15. – 19. storočia v drevorezbách, cez ikony 16 .– 18. storočia až po súčasné výtvarné umenie 21. storočia. Práca reštaurátora v mnohých prípadoch pripomína prácu detektíva, je plná zvratov, prekvapení, vyžaduje trpezlivosť a predvídavosť, skúsenosť a hlavne pokoru voči kultúrnemu a duchovnému posolstvu našich predkov.
A. Liščinský
Foto: G. Kutajová