Skip to content
Menu
Menu

ABC – Centrum voľného času obnovuje prezenčné vyučovanie a prevádzku

Prečítať článok

Krátko po otvorení základných a materských škôl sa v meste Prešov obnovuje aj činnosť ABC – Centra voľného času. Prevádzka CVČ bola opätovne spustená v stredu 12.1.2022.

V súvislosti s otváraním škôl a školských zariadení po zimných prázdninách obnovuje prezenčné vyučovanie a prevádzku od stredy 12. januára 2022 aj ABC – Centrum voľného času, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Obnovené sú umelecké, technické aj športové útvary. Obnovenie činnosti sa však netýka záujmových útvarov rekreačné plávanie, plavecký výcvik, bedminton, florbal a keramika, ktoré sa nebudú konať až do odvolania.

Činnosť záujmových útvarov CVČ bude prebiehať podľa pravidelného rozvrhu hodín na školský rok 2021/2022. Podmienkou pre vstup do CVČ je vyhlásenie o bezpríznakovosti a prekrytie dýchacích ciest rúškom pre všetky deti od 1.ročníka ZŠ. U dospelých členov krúžkov je povinný respirátor. Vstup rodičov a cudzích osôb do priestorov CVČ je povolený iba v režime OP (očkovaní, prekonaní) a len so súhlasom riaditeľky CVČ. Viac informácií o aktuálne platných opatreniach v školských zariadeniach nájdete na web stránke: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/, alebo na web stránke CVČ: www.abccentrum.sk

Okrem záujmových útvarov, ktoré boli otvorené v tomto školskom roku, má CVČ pripravené ďalšie podujatia, ktoré bude organizovať s ohľadom na aktuálne podmienky a opatrenia súvisiace so šírením ochorenia covid -19.

V priebehu januára 2022 sa budú konať obvodné kolá súťaže Šikovný chlapec a šikovné dievča,  pre žiakov a žiačky 3. a 4. ročníkov ZŠ. Počas jarných prázdnin je naplánovaný denný Prímestský tábor so zaujímavými aktivitami, chýbať nebudú ani fašiangové aktivity ako napríklad Fašiangy na ľade. V pláne je aj súťaž Nie drogám pre základné a stredné školy, súťaž Slávici z lavice, environmentálne aktivity, súťaž Dekorácie z odpadu, Výstava bižutérie a quiltingu.

Zo športových podujatí pripravuje CVČ napríklad Cyklistickú súťaž pre materské školy, Detskú ligu v malom futbale, Detskú športovú olympiádu, Turnaj vo florbale pre školské internáty, Turnaj v plážovom volejbale a Turnaj vo volejbale Mix. V júni 2022 potešia najmenších aktivity spojené s Dňom detí  a školský rok bude ukončený Veľkou hrou s abecečkom.

DFS a FS Rozmarija plánuje vystúpenia na rôznych festivaloch na Slovensku aj v zahraničí, ak to dovolia aktuálne opatrenia.

ABC – Centrum voľného času taktiež spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pri realizácii predmetových olympiád a podieľa sa aj na súťažiach pre školy Šaliansky Maťko, Jazykový kvet a Slávik Slovenska. CVČ začína pripravovať aj letné prímestské tábory so zaujímavým a pestrým programom.

Zdroj: presov.sk