Skip to content
Menu
Menu

Ak Prešov získa dotácie, odkúpi byty na Bajkalskej

Prečítať článok

(ako)- Mestskí poslanci na včerajšom online rokovaní schvaľovali odkúpenie 36 bytov v dvoch bytových domoch na Bajkalskej ulici. Majetkový prevod je však podmienený získaním úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a dotácie od Ministerstva dopravy a výstavby (MFV) SR. Mesto by malo z vlastných zdrojov uhradiť 250-tisíc eur.

Cena bytov v dvoch bytových domoch je takmer 2,7 milióna eur s DPH. Mestu byty na odkúpenie ponúkol stavebník Viliam Čech. V prvom bytovom dome je 24 bytov, z toho osem jednoizbových a 16 dvojizbových. K bytovke patrí aj 18 garážových stojísk a 11 parkovacích miest. V druhom je 12 dvojizbových bytov a patrí k nej aj 15 parkovacích miest.

Mesto chce na kúpu bytov využiť financovanie zo ŠFRB vo výške 60 percent a zvyšných 40 percent má tvoriť dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR. Žiadosti je potrebné podať do konca mája. Úver má byť vo výške 1,53 milióna eur a dotácia vo výške 914-tisíc eur. Z vlastných zdrojov mesto na nákup bytov a technickú vybavenosť plánuje použiť takmer 250-tisíc eur.

Záujem o nájomné bývanie v meste je. Radnica k 20. aprílu 2021 eviduje 73 žiadostí. Byty boli už skolaudované. Konkrétne 28. apríla 2021. Poslanec Ľudovít Malaga sa zaujímal o to, aké závady sa v bytoch našli, keďže k dispozícii nemali kolaudačnú dokumentáciu. Uspokojivú odpoveď však nedostal.

Alexander Ernst

Hlavný kontrolór mesta Alexander Ernst ešte pred hlasovaním poslancov upozornil, že so zámerom schvaľujú aj kúpnu zmluvu, v ktorej je klauzula, že sa môže meniť. „Čo vlastne zastupiteľstvo schvaľuje? Bianco šek, ktorý sa môže kedykoľvek zmeniť? Treba to vysvetliť,“ namietal kontrolór Ernst.

Predkladateľka materiálu Lýdia Brumerčíková vysvetlila, že rozhodne nejde o žiadnu bianco zmenku. „V súčasnosti ešte prebieha zápis do katastra a chýbajúce údaje bude potrebné zapracovať do kúpnej zmluvy. To sú tie predpokladané zmeny,“ upresnila Brumerčíková. Pripomenula tiež, že ak mesto nezíska úver a dotáciu má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Napokon poslanci hlasovali. Odkúpenie bytov podporilo všetkých 22 prítomných poslancov.