Skip to content
Menu
Menu

Ak uvidíte na území mesta diviaka, neváhajte a ohláste to

Obťažovanie diviakmi, ktoré poškodzujú obyvateľom pozemky a záhrady, môže byť nie len nepríjemné, ale aj veľmi nebezpečné.

Čoraz častejšie sa s tým stretávajú aj obyvatelia okrajových častí Prešova. Ak zaznamenáte v ktorejkoľvek časti mesta výskyt diviakov, kontaktujte čo najskôr Okresný úrad Prešov na číslach 051/7485961 alebo 051/7485960, prípadne mestskú políciu na čísle 159.

Mestská polícia v Prešove eviduje v uplynulých mesiacoch niekoľko hlásení od obyvateľov, ktorí videli na území mesta diviačiu zver. Jej výskyt bol zaznamenaný predovšetkým v okrajových častiach Prešova. Nakoľko ide o celoslovenský problém, z úrovne štátu boli prijaté mimoriadne opatrenia.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydalo mimoriadne povolenie lovu diviačej zveri v termíne od 16.1.2022 do 30.6.2022. Jedným z cieľov tohto opatrenia je zníženie populačnej hustoty diviačej zveri, pričom lov je umožnený aj na nepoľovných plochách v rámci Slovenskej republiky. Podmienkou pre realizáciu lovu na takzvanej nepoľovnej ploche je vydanie rozhodnutia príslušného okresného úradu, pozemkového a lesného odboru v zmysle zákona o poľovníctve.

Ak uvidíte v ktorejkoľvek časti mesta diviaka, neváhajte a bezodkladne kontaktujte Pozemkový a lesný odbor na Okresnom úrade Prešov (t. č.: 051/7485961, alebo 051/7485960), ktorý z pozície prvostupňového orgánu štátnej správy poľovníctva, upovedomí užívateľov príslušného poľovného revíru. Tí sú oprávnení konať na základe platného mimoriadneho povolenia lovu. Týmto spôsobom môžete dopomôcť k redukcii diviačej zveri a jej vytlačeniu z obývaných lokalít na území mesta do jej prirodzeného prostredia v lesoch.

Ak obyvatelia uvidia v obytnej zóne divú zver, môžu to nahlásiť aj mestskej polícii na čísle 159, ktorá následne upovedomí zástupcu príslušného poľovného revíru.

Zdroj presov.sk
Ilustračné foto: pixabay.com