Skip to content
Menu
Menu

Aktivisti Náš Prešov odovzdali petíciu za výstavbu R4, podpísalo ju 4 325 ľudí

(ako) – Aktivisti z Občianskeho združenia Náš Prešov René Polačok, Ján Benko, Ján Fecko a Jozef Bednár vycestovali do Bratislavy, aby odovzdali petíciu obyvateľov Prešovského kraja za neodkladnú výstavbu II. etapy severného obchvatu Prešova a následne celej R4 až k hraniciam s Poľskom. Na petícii bolo 4 325 podpisov. Kompetentným tlmočili názory obyvateľov Prešovského kraja.

Na Ministerstve dopravy a výstavby SR ich prijali štátny tajomník Jaroslav Kmeť a riaditeľ sekcie cestnej dopravy Peter Varga. Hovorili o reálnom stave prípravy stavby. Stretli sa aj  s predsedom Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Petrom Kremským, podpredsedom tohto výboru, Radovanom Kazdom a predsedom Výboru pre financie a rozpočet. Mariánom Viskupičom.

Témou stretnutí bola výstavba R4, možnosti jej financovania a tým pádom aj téma PPP projektov, či potreby navýšenia percent HDP na cestné investície z doteraz zamýšľaných 0,8% HDP na minimálne 1,3%. Vieme, že aj doteraz bolo predošlými vládami dávané takéto nízke číslo a vidíme to, kde sa nachádza cestná sieť na Slovensku. Potreba navýšenia tak nie je len témou pre východ, pre R4, ale pre celé územie SR, pre samosprávy,“ informovali aktivisti OZ Náš Prešov pi príchode do Prešova.

 

Čo sa dozvedeli?

Stavba je finančne krytá a peniaze sú na ňu schválené. Momentálne daný úsek hodnotí  štátny Útvar hodnoty pre peniaze, ktorý si vyžiadal aktualizáciu dopravného modelu. Predpokladá sa, že proces bude ukončený do konca júna 2021 a ak budú dodržané termíny, verejné obstarávanie by malo byť vyhlásené v auguste. Prvý šofér by sa tak po severnom obchvate Prešova mal previezť v roku 2026.

„Budeme naďalej sledovať stav, termíny ako zástupcovia obyvateľov Prešovského kraja smerom k štátnym orgánom, aj to, aby aby sa toto všetko naplnilo. Naša cesta nekončí dnes, neskončí ani v auguste 2021, ale až po odovzdaní stavby motoristom,“ dodávajú aktivisti.

 R4 celkovo a ostatné úseky 

  • ministerstvo potvrdilo, že R4 považuje spolu s D1 a D3 za prioritné koridory
  • ministerstvo sa usiluje o zaradenie Via Carpatia do siete TEN-T. Najbližšia revízia siete má byť v roku 2023.
  • úsek Kapušany – Lipníky patrí medzi prioritné úseky, ktoré budú stavané
  • v najbližšej dobe dôjde k aktualizácii údajov o dopravných tokoch, kde tieto nové údaje by mali posunúť jednotlivé úseky R4 vyššie, čo sa týka zoznamu priorít výstavby a tým sa uchádzať aj o skoršie financovanie ich prípravy a výstavby
  • na ministerstve dochádza ku analýze vhodnosti jednotlivých koridorov a úsekov na ich možné financovanie pomocou PPP – jedným z kandidátov je celá R4 a my veríme, že má najlepšie predpoklady na to, aby bola vybraná a touto formou sa stavala
  • ako problém sa nám v OZ javí nedostatočné financovanie cestných investícií v objeme 0,8% HDP

„Téma PPP ale aj zvýšenia 0,8% HDP na minimálne 1,3% bola témou ďalších rokovaní a bude témou našich ďalších rokovaní na ministerstve financií. Navýšenie by nielen pomohlo miesto cca 20 úsekov zo zoznamu priorít stavať cca 50 úsekov, ale v čase pocovidovom je to možnosť naštartovať a zlepšiť ekonomiku, trh by  toto zvládol a práve v čase, keď aj iné krajiny, ktoré sú v takom istom stave infraštruktúry ako my, dávajú na výstavbu ciest minimálne 1,1% je to nutnosť. Lepšie spojenie priláka do nášho kraja investorov, pomôže tak vrátiť rodičov k ich deťom, spojiť rodiny, dať im prácu, zlepšiť bezpečnosť a zdravie ľudí bývajúcich popri starej ceste I/68, ktorá bude ešte nebezpečnejšia po spustení maďarských a poľských úsekoch Via Carpatie,“ dodávajú.

Hovorili aj o privádzači Grófske

Táto cesta síce nie je súčasťou II. etapy severného obchvatu, ale je tu možnosť financovania tohto úseku cez MIRA. Tu by sa mali angažovať mesto Prešov a župa, aby túto možnosť využili.

„Prezentovali sme presvedčenie, že nejde o prejedené peniaze, ale o peniaze na budovanie niečoho, čo má pre daný región a následne aj štát pridanú hodnotu. Poukázali sme na to, že práve v tomto období je potrebné pomoc ekonomike dôležitá a čo je lepšie ako budovanie infraštruktúry, tým prilákanie ďalších investorov a rozvoj jednotlivých regiónov. Ak chceme pomôcť regiónom, je potrebné tu budovať cestnú infraštruktúru, ktorá je nevyhnutnou podmienkou na zlepšenie života, rozvoj turizmu, rozvoj ekonomiky, nové pracovné miesta. Naše stretnutia a rokovania nekončia. Kým nebudú stroje na stavbe celej R4, nepoľavíme,“ konštatovali aktivisti po návrate do Prešova.

Foto: OZ Náš Prešov