Skip to content
Menu
Menu

Aký bol rok 2021 v Štátne vedeckej knižnici v Prešove?

Štátna vedecká knižnica v Prešove dnes bilancuje. V priestoroch na Námestí mládeže 1 sa o 10.00 hodine  koná verejný odpočet činnosti knižnice za rok 2021. Pre tých, ktorí sa nemôžu odpočtu zúčastniť osobne, je na kanáli knižnice na YouTube pripravená premiéra videoodpočtu, ktorý prinesie informácie o tom, čo sa knižnici v roku 2021 podarilo a aké výsledky dosiahla.

Samotný odpočet sa bude konať aj online formou, čo je príležitosť pre divákov klásť knižnici otázky aj vzdialene.

„Vlaňajší rok nebol ľahký, pretože pandémia ochorenia Covid-19 a s ňou súvisiace opatrenia štátu sa odrazili na našich činnostiach a ich výsledkoch ešte viac ako v roku 2020. V tejto zložitej situácii sme začali s plánovanou rekonštrukciou oddelenia knižnično-informačných služieb, ktorú sme nemohli a ani nechceli odkladať,“ povedala riaditeľka Valéria Závadská.

Spomínaná rekonštrukcia bola finančne, náklady na ňu boli cca 300 000 €, aj náročnosťou realizácie najvýznamnejšou aktivitou knižnice v minulom roku. Jej výsledkom je nielen nová dispozícia 2. nadzemného podlažia na Námestí mládeže, ale konečne aj bezbariérový prístup, a to do požičovne, aj do študovne na poschodí. Nový výťah je moderný a prispôsobený hlavne imobilným používateľom.

Do zrekonštruovaných priestorov na prízemí bolo osadené nové zariadenie – knihomat, ktoré v nonstop režime umožňuje vyzdvihnúť si žiadané dokumenty. Tu treba vyzdvihnúť technologickú vybavenosť knižnice, ktorá v konečnom dôsledku prináša väčší komfort pre svojich používateľov.

Zariadenia ako návratový automat či najnovšie knihomat má Štátna vedecká knižnice v Prešove ako jediná na Slovensku a jej používatelia sa nemusia viazať na otváracie hodiny knižnice. Výpožičky aj ich vrátenie môžu uskutočňovať 24 hodín denne.

„Stavba bola skolaudovaná v decembri, ale v dôsledku meškajúcich dodávok sme zariaďovanie zrekonštruovaných priestorov ukončili až v tomto roku. To bol dôvod, prečo sme študovňu pre verejnosť otvorili až tohto roku v marci,“ skonštatovala riaditeľka Valéria Závadská.

Aj za sťažených epidemiologických podmienok sa knižnici podarilo väčšinu cieľov stanovených v kontrakte s Ministerstvom kultúry SR dosiahnuť tak ako si ich naplánovala. Na nákup fondov vynaložila viac ako 72 000 €, do fondu zaevidovala 9 115 nových prírastkov, návštevnosť knižnice sa pohybovala okolo 330 000 fyzických a virtuálnych návštev.

„Základom našich služieb boli naďalej výpožičné služby a veľmi našim používateľom pomohlo, že knižnice patrili medzi prevádzky s výnimkou. Na istú dobu počas roka boli aj knižnice zatvorené, napríklad v poslednom štvrťroku počas vyhláseného núdzového stavu, načo sme zareagovali dočasnou službou výpožičky poštou. To znamenalo, že aj používateľom v sídle knižnice sme na požiadanie zasielali dokumenty poštou na dobierku. Pošty patrili medzi prevádzky, ktoré bolo možné navštevovať,“ uviedla vedúca oddelenia knižnično-informačných služieb Valéria Ferková.

Knižnica preniesla svoje podujatia do online prostredia, na sociálne siete či kanál YouTube, resp. do médií ako RTVS, či iné lokálne televízie. Prostredníctvom nich prezentovala najmä edičné výstupy či digitálne objekty z oblasti rómskej kultúry, ale na ich prezentáciu ako aj prezentáciu kultúry v meste využila aj inovatívne spôsoby, napríklad Window gallery / Galéria v okne. V tejto netradičnej galérii priniesla napríklad výstavu fotografií Miloša Laciku Od Tatier k Dunajcu, Marcela Mravca Reflexie mesta, či výstavu cestovateľa a fotografa Antona Fogaša Vybrané metropoly severnej a východnej Európy.

Knižnica sprístupnila celkom 45 výstav počas celého roka, pričom toto číslo zahŕňa aj vernisáže a výstavy obrazov Jozefa Feča, ktoré sa uskutočnili v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom v 16 kultúrnych organizáciách kraja. Všetky tieto výstavy videlo takmer 5 500 návštevníkov.

Jedným z výraznejšie sledovaných výstupov knižnice bol jazzový koncert Milo Suchomel Orchestra, ktorý vysielala RTVS na Dvojke a ktorý mal sledovanosť 49 000 divákov.

Zaujímavých aktivít knižnica, ktorá v tomto roku pripomína 70 rokov svojho zriadenia, zrealizovala viac, vrátane vydaných publikácií, preto odporúča pozrieť si dokument alebo nahliadnuť do správy o činnosti a hospodárení za rok 2021.

Renáta Šmidová