Skip to content
Menu
Menu

Krajské zastupiteľstvo rozdelilo poslanecké dotácie

Celkovo 530 projektov podporili krajskí poslanci v rámci Výzvy poslancov PSK. V štyroch programoch, šport, kultúra, sociálne služby a rodinná samospráva, rozdelili dohromady 1,86 miliónov eur.

„Aj vďaka poslaneckým dotáciám môžeme systematicky rozvíjať naše regióny, čo ma veľmi teší, pretože ide o adresnú pomoc, ktorá je medzi samosprávami a organizáciami veľmi obľúbená. Tento rok sme v rámci dotačného programu podporili aj rodinnú samosprávu, čím sme otvorili dvere pre ďalšie inštitúcie, ktoré môžu žiadať o podporu svojich nápadov,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Do Výzvy poslancov PSK bolo doručených 607 žiadostí, z toho bolo podporených 530 žiadateľov. V programe šport získalo dotáciu 191 subjektov v celkovom objeme viac ako 713-tisíc eur. Financie sa použijú na oddychové zóny, nákup športového náradia, výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu športových a detských ihrísk, útulňu, opravu šatní či vybavenie fitness centier.

V programe kultúra schválili krajskí poslanci 294 žiadostí v celkovej výške viac ako jeden milión eur. Dotačné financie budú využité na vybavenie a modernizáciu kultúrnych domov, vybavenie folklórnych súborov, rekonštrukciu chrámov, usporiadanie podujatí a festivalov, ale i reštaurátorsky výskum a opravu pódií.

Spolu 26 podporených žiadostí bolo v programe sociálne služby. A to vo výške takmer 84-tisíc eur. Z financií sa zakúpia elektrické polohovateľné postele a masážne kreslá, vybavia sa sušiarne, vytvorí sa kuchynka pre klientov sociálnych služieb, opraví sa fasáda denného stacionára i bleskozvod a hlavný rozvádzač klubu pre seniorov.

V programe rodinná samospráva, ktorý bol tohtoročnou novinkou, podporili poslanci 19 žiadateľov, medzi ktorých rozdelili takmer 55-tisíc eur. Finančné prostriedky sa využijú na rôzne rodinné podujatia, vybavenie klubovne a čajovne, stavebné úpravy priestorov pre komunity, vykurovanie či rekonštrukciu oddychovej zóny pre rodiny s deťmi a seniorov.

Výzva poslancov PSK je len jednou zo štyroch grantových schém kraja. Samospráva poskytuje dotácie aj v rámci Výzvy predsedu PSK, pri ktorej sa v tomto roku rozdelí 500-tisíc eur. Rekordne vysoká suma 3,7 miliónov eur je určená na Výzvu pre región, o ktorej bude rozhodovať zastupiteľstvo na najbližšom júnovom rokovaní.

Tohtoročnou novinkou je Výzva participatívny rozpočet s alokáciou 130-tisíc eur, o ktorej rozhodla verejnosť v apríli.

Lea Heilová