Skip to content
Menu
Menu

Arcibiskup Ján Babjak posvätil dva nové zvony v Zubnom

V nedeľu 23. mája sa v obci Zubné za účasti prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ a humenského archieparchialného vikára Martina Zlackého, uskutočnila odpustová slávnosť k sviatku Zostúpenia Svätého Ducha. Tohtoročná odpustová slávnosť bola výnimočná tým, že bola spojená s posviackou dvoch nových zvonov. Veľkého menom Michail, ktorý ešte v jeseni 2020 praskol a následne bol nanovo odliaty. A druhého, menšieho menom Svätý Duch, ktorý dali veriaci odliať k blížiacemu sa 250. výročiu chrámu, ktoré bude v roku 2024.

V úvode slávnosti privítala všetkých prítomných starostka obce Michaela Vasilenková a požiadala vladyku Jána o posvätenia nových zubenských zvonov. Obrad posviacky zvonov je špecifický tým, že zvony dostávajú meno a pomazujú sa olejom – myrom, podobne ako je tomu pri sviatosti myropomazania.

Po obradoch posvätenia nasledovala archijerejská svätá liturgia, na ktorej vladyka Ján v homílii priblížil veriacim pôvod sviatku Päťdesiatnice v kontexte novozákonnej udalosti Zostúpenia Svätého Ducha, a význam jeho pôsobenia pre veriaceho dnešnej doby. Otec arcibiskup vyzdvihol dôležitosť zvonov ako ohlasovateľov Božej prítomnosti i sprostredkovateľov apelu k modlitbe a účasti v chráme.

V závere svätej liturgie sa správca farnosti Ivan Barna poďakoval všetkým, ktorí svojimi darmi finančne prispeli na odliatie zvonov a vyjadril radosť, že v tento pre farnosť tak výnimočný deň, kedy si zároveň pripomíname aj sviatok zrodenia Kristovej cirkvi, mohli veriaci prežiť v spoločenstve s hlavou Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi.

Nakoniec nasledovalo mirovanie a slávnostný obed. Z dôvodu pandémie sa posviacka i svätá liturgia konali na miestnom amfiteátri za hojného počtu domácich, ale aj veriacich z blízkeho okolia.

Ivan Barna
Foto: Michal Barna