Skip to content
Menu
Menu

Asfaltérska čata je na cestách vo Vranovskom a Svidníckom okrese

Asfaltérska čata Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) zrealizovala a aktuálne stále realizuje obnovu vozovky aj na cestách tretej triedy v okresoch Vranov nad Topľou a Svidník. Cestmajstermi boli výtlky a trhliny odstránené v obci Zlatník a Valkovce, kde sa z rozpočtu krajskej samosprávy preinvestovalo vyše 255-tisíc eur. V obciach Okrúhle a Vyšná Jedľová práce na obnovách vozoviek stále prebiehajú.

SÚC PSK v záujme prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky realizuje prostredníctvom svojej vlastnej asfaltérskej čaty obnovu obrusných vrstiev vozovky na cestách II. a III. triedy vo viacerých okresoch kraja. Konkrétne aj vo vranovskom a svidníckom regióne.

Vo Vranovskom okrese prešiel opravou 2 060 metrov dlhý úsek cesty III/3610 v obci Zlatník. Stavebnými prácami sa tu odstránili trhliny, lokálne nerovnosti a výtlky v obrusnej vrstve vozovky a zároveň sa eliminovali bezpečnostné riziká. Práce zahŕňali vyčistenie podkladu vozovky, ktorej celková plocha predstavovala 12 360 m2, aplikovanie živičného spojovacieho postreku i položenie asfaltového betónu, na čo bolo použitých takmer 1 550 ton. Stavebné práce si tu vyžiadali investície z rozpočtu kraja vo výške takmer 116-tisíc eur.

Zlatník

Asfaltérskou čatou bola realizovaná tiež obnova obrusnej vrstvy a odstránenie trhlín a výtlkov na vozovke cesty číslo III/3534 v obci Valkovce v okrese Svidník. Konkrétne sa tu opravil vyše 1,7 km dlhý úsek, kde čata použila viac ako 2 060 ton asfaltového betónu a aplikovala spojovací asfaltový postrek na vyše 10 tisíc m2 cesty. Na jej modernizáciu sa z rozpočtu prešovskej župy vynaložili prostriedky vo výške približne 140-tisíc eur.

V okrese Svidník cestmajstri v súčasnosti naďalej opravujú vozovku na ceste III/3552 Nižný Orlík – Vyšná Jedľová a taktiež na ceste III/3535 Okrúhle – Šapinec.

Šapinec

Činnosť asfaltérskej čaty Správy a údržby ciest PSK začala fungovať vlani a aktuálne ju vykonávajú siedmi zamestnanci, dvaja vodiči na prepravu a jeden vedúci čaty. V tomto roku sa jej podarilo realizovať dvadsať úsekov v kraji.

Celkovo obnovila obrusnú vrstvu vozovky v dĺžke približne 16 kilometrov, čo je približne 96-tisíc m2 plochy a na výkon svojej činnosti použila viac ako 15 300 ton asfaltového betónu. V rámci svojej činnosti bola nápomocná aj Slovenskej správe ciest, Investičnej výstavbe a správe ciest – Košice, a to na úseku I/21 Šarišský Štiavnik – Rakovčík. Na tejto vozovke sa vyasfaltovala viac ako 370 m. Prínosom čaty je, že zjednodušuje, urýchľuje a skvalitňuje proces údržby a opráv ciest druhej a tretej triedy.

Zdroj: PSK