Skip to content
Menu
Menu

Bezplatné dlhové poradenstvo funguje aj v Prešove

Bezplatné dlhové poradenstvo, ktoré je zriadené Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, funguje už v 20 slovenských mestách. Bezplatnú dlhovú poradňu nájdu ľudia aj v Prešove na Duchnovičovom námestí 1.

Zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR predstavili v meste Prešov národný projekt s názvom Bezplatné dlhové poradenstvo. Ľudia, ktorí sa pre zadlženie ocitnú v ťažkej životnej situácii môžu využiť ktorúkoľvek z bezplatných dlhových poradní, ktoré sú aktuálne zriadené v 20 slovenských mestách, no časom k nim pribudnú ďalšie a celkovo ich bude až 46. Jedna z týchto poradní sídli aj v meste Prešov na Duchnovičovom námestí 1.

Od začiatku roka 2022 sa podarilo v rámci jednotlivých poradní pomôcť už 800 klientom.

„Na Slovensku je množstvo problémov v súvislosti s dlhmi, ktoré sa dajú vyriešiť, len ľudia o tom nevedia, lebo im nemá kto poradiť. Pracovníci na bezplatných dlhových poradniach sú školení na to, aby vedeli odhaliť u každej rodiny možnosti ako sa im dá pomôcť,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak.

V každej poradni sú k dispozícii poradcovia, ktorí záujemcom o dlhové poradenstvo bezplatne pomôžu vytvoriť analýzu dlhov či nájsť najlepšie riešenie ako vzniknuté dlhy splácať.

Dlhové poradenstvo zahŕňa okrem ekonomickej časti aj právne poradenstvo vo forme analýzy zmluvných záväzkov a ponuky právnych riešení. Súčasťou projektu Bezplatného dlhového poradenstva je aj psychologické poradenstvo, ktoré ponúkne záujemcom analýzu problémov a pomoc zvládať ťažkú finančnú situáciu.

Zdroj: presov.sk