Skip to content
Menu
Menu

Už o pár dní začnú platiť nové pravidlá v medzinárodnej preprave

Nové povinnosti pre medzinárodných dopravcov vstúpia do platnosti už 21.5.2022. Vozidlá s hmotnosťou od 2,5 do 3,5 tony (vrátane prívesu) musia mať od tohto termínu vydanú takzvanú licenciu Spoločenstva. Zmeny vyplývajú z európskej legislatívy.

„Nové nariadenia majú zjednotiť pravidlá v rámci celej EÚ, je to súčasť takzvaného Balíka mobility. Chcem uistiť tých, ktorí podnikajú v preprave tovaru len u nás doma na Slovensku, že pre nich sa podmienky nijako nemenia, naďalej môžu podnikať podľa živnostenského zákona,“ povedal na margo nových pravidiel minister dopravy Andrej Doležal.

Okrem toho, že podnikatelia a firmy musia mať vydanú licenciu Spoločenstva, v každom vozidle musí byť jej overená kópia. Ak budú dopravcovia jazdiť v zahraničí naďalej bez tejto licencie, môžu ich v ostatných členských štátoch únie pokutovať. Licenciu udeľujú okresné úrady v sídle kraja.

Od 21.5.2022 sa menia aj podmienky finančnej spoľahlivosti. Podnikatelia musia preukázať spoľahlivosť v hodnote aspoň 1 800 eur na prvé používané vozidlo s hmotnosťou od 2,5 do 3,5 tony a 900 eur na každé ďalšie vozidlo tejto kategórie.

Zároveň chceme verejnosť ubezpečiť, že medializovaná povinnosť mať vo vozidlách od 2,5 do 3,5 tony tachograf bude platná až od 1. júla 2026.

Viac informácií nájdete na: https://www.mindop.sk/LicenciaSpolocenstva

Zdroj: MDaV SR