Skip to content
Menu
Menu

Časť Prešovčanov odmieta výstavbu apartmánového domu na Dilongovej ulici

(pv) – Avizovaná výstavba 20-poschodového Apartmánového domu Beliér na Dilongovej ulici vyvolala vo verejnosti diskusie. Pozitívne rozhodne nie sú a dôvodov je viac. Momentálne prebieha proces EIA- teda posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie.

Zaujímalo nás, či aktuálny regulatív v Územnom pláne mesta Prešov umožňuje takúto stavbu na Dilongovej ulici. „Územný plán takúto formu a náplň zástavby na danom území pripúšťa,“ uviedla v stanovisku radnice hovorkyňa mesta Terézia Rácová.

Opýtali sme sa tiež, či mesto podporí tento zámer. „Stavebnému úradu nebol k dnešnému dňu podaný návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby – apartmánového domu,“ reagovala na otázku hovorkyňa mesta.

Zdá sa, že najväčším problémom bude dopravné napojenie. Dilongova ulica je úzka, nie je možné ju rozšíriť a pri predpokladanom náraste obyvateľov a pravidelnom presune stoviek vozidiel, vznikne dopravný problém a tých má mesto aj bez tohto zámeru veľa.

Zaujímalo nás, ako to bude mesto v procese posudzovania riešiť. „Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry bude vo svojom stanovisku k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie žiadať dopravno-kapacitné posúdenie kategórie miestnej cesty na Dilongovej ulici a križovatky tejto cesty s Ulicou Šafárikova. Na základe tohto posúdenia budú známe podmienky, za ktorých je možné stavbu takéhoto rozsahu dopravne pripojiť na vyšší komunikačný systém mesta Prešov,“ vysvetlila Terézia Rácová.

Nič ešte nie je rozhodnuté, ale časť Prešovčanov odmieta zámer investora a nie sú to len obyvatelia Dilongovej ulice. Už sme informovali o tom, že svoje námietky k stavbe zverejnila aj Krajská hvezdáreň a planetárium.

Vizualizácia: Marián Ferjo, TRISTAN STUDIO

AKO TO VIDIA OBYVATELIA

Revolučná verzus Dilongova , alebo opacha pri planetáriu

Na Táborisku tejto peknej časti nášho mesta rozprestiera sa areál Fakultnej nemocnice J.A. Reimana, mestský cintorín, krajská hvezdáreň a planetárium, amfiteáter, vodárenská veža. Žije tu okolo 2 000 obyvateľov. Obyvatelia terajšej Dilongovej ulice by si asi radi v tejto dobe premenovali svoju ulicu na niekdajšiu Revolučnú.

Sme ozaj revolučne naladení, keď sme sa dozvedeli o chystanej výstavbe  a prevádzke apartmánového 20 poschodového domu a parkovacích stojísk v počte 173, ktorý má vyrásť v bezprostrednej blízkosti ortopedického a psychiatrického pavilónu a blízkej  Krajskej hvezdárne.  Na sociálnych sieťach je už nespočetne množstvo komentárov proti tejto výstavbe. V prvom rade táto tichá lokalita rodinných domov, z ktorých vzišla aj občianska iniciatíva, žiada o to, že realizovaním výstavby bude vážne narušená: strata súkromia, dôjde k nárastu hluku, prašnosti, otrasov.

Vo svete sa bojuje proti svetelnému smogu a tu? Pravý opak ?Čo návštevníci nedávno zrekonštruovaného Planetária a hvezdárne? V lete sú tu autá z celého Slovenska. V takú sobotu popoludní ešte počuť drozda, škriekať sojku, krákať vranu, havrana. Sýkorka belasá skacká si z konára na konár. Obďaleč veverička zobká jadierka zo šišiek. Vyskytujú sa tu netopiere, ktoré sú chránené a sú veľmi citlivé na zmenu prostredia. Momentálne je obdobie zimného spánku, a preto ich je  nemožne momentálne pozorovať. Vyrúbaním stromov a likvidácie tej trocha zelene aj pre nich /vtákov/ nastanú krušné časy.

Vážny dopad to bude mať aj pre pacientov ortopédie, psychiatrie a ostatných oddelení nemocnice. Rekonvalescencia pacientov zostane na bode nula. Zeleň, ticho….Zveľadiť park- áno. Mimochodom vysoká vzrastová zeleň dorastie tak asi za 30 – 50 rokov.  Ďalej vnímame túto časť ako vychádzkovú oblasť a relax pre žiakov špeciálnej školy z blízkej Vodárenskej ulice ako únik pred hlukom veľkomesta.

Z argumentov proti výstavbe je to len časť, no občianska iniciatíva sa nevzdáva.  Túto situáciu vyjadrila kresbou aj malá  6. ročná Zinka, obyvateľka Dilongovej ulice, na ktorej vyjadruje svoj nesúhlas s výstavbou veľkej budovy, kde ona aj slniečko plačú, pretože sa by už nevideli.

Preto veríme, že ešte platí …. HLAS ĽUDU – HLAS BOŽÍ.

S pozdravom nespokojní obyvatelia Dilongovej – /či Revolučnej/ ulice